Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.0 kB
3
Indexable
Never
TB, Thông báo
TTQL, Tương tác qua lại
TL, Trả lời
NCH, Nói chuyện
TVT, Gương mặt đang khóc
TBM, Trung bình môn
UKM, Ừ
GK3, Ghê
QQ, Quần què
MN, Mọi người
NTT, Nhà tài trợ
NB, Nhật Bản
QTC, Quà tự chọn
TYC, Theo yêu cầu
HMT, Hệ mặt trời
SMLT, Sờ mó lung tung
SGG, Siêu giảm giá
DESO, Dễ sợ
CXD, Cao và Dài
PIK, Biết
ATTD, Áo thun tay dài
UMK, Ừ
NY, Người yêu
UWU, Gương mặt dễ thương
SVC, Sao Vàng Chéo
QTK, Quỹ tiết kiệm
GLNT, Giao lưu nghệ thuật
STP, Sở Tư Pháp
MTQ, Mạnh thường quân
CS, Cuộc sống
CSB, Cảnh sát biển
MBBG, Máy bay bà già
KT, Kinh tế
MD, Mất dạy
BS, Bác sĩ
CA, Công An
NTH, Nguyễn Thượng Hiền
QTV, Quản trị viên
SBC, Săn bắt cướp
SLL, Số lượng lớn
TKM, Tài Khoản Mới
UNC, Ủy nhiệm chi
BKT, Bật kiếm tiền
ACE, Anh chị em
MBTC, Máy bay tình cảm
Leave a Comment