Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.6 kB
1
Indexable
Never
using System;

namespace Studenci
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int d = 2000;
      int h = 7;


      int[][] hotele = new int[][] //tablica tablic z danymi 
      {
         new int[] { 100, 54 }, //pierwszy element tablicy(wiersza) dystans, drugi cena
         new int[] { 120, 70 },
         new int[] { 400, 17 },
         new int[] { 700, 38 },
         new int[] { 1000, 25 },
         new int[] { 1200, 18 },
         new int[] { 1440, 40 }
      };


      int i = 0; //zmienna pomocnicza i oznacza start przeszukiwania 
      int droga = 0; //zmienna pomocnicza na dotychczasowy czas

      int n = 0; //zmienna na ilosc porownan 

      int[] dystanse = new int[h]; //zmienna na tablice wynikowa dystansów hoteli
      int k = 0; //zmienna licznik ilosci odwiedzonych hoteli


      while (droga < d) //wykonuj dopoki droga pokonana mniejsza od dystans
      {
        if (d - droga < 800) //gdy pozostala droga mniejsza od dystans do pokonania
        {
          break; //zatrzymaj petle
        }

        double minc = int.MaxValue; //ustal duza wartosc jako min 
        int mi = i; //zmienna na indeks min hotelu

        for (int j = i; j < hotele.Length; j++) //petla od i do konca tablicy hoteli
        {
          n++; //zwieksz ilosc porownan o 1
          if (hotele[j][1] < minc && hotele[j][0] - droga <= 800) //jezeli hotel ma mniejsza cene niz min oraz dystans do hotelu jest mniejszy niz 800
          {
            minc = hotele[j][1]; //zapisz nowe minimum
            mi = j; //zapisz nowy indeks minimum
          }
        }

        dystanse[k] = hotele[mi][0]; //dopisz znaleziony hotel jego dystans do tablicy dystansów
        k++; //zwieksz licznik odwiedzonych hoteli o 1
        droga += hotele[mi][0]; //dodaj jego dystans do drogi łącznej 
        i = mi + 1; //przesun i o jedno miejsce poza znaleziony hotel
      }

      //przejdz od 0 do k
      for (int j = 0; j < k; j++)
      {
        Console.Write(dystanse[j] + " "); //wyswietl hotel na pozycji j
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("n porównań = " + n);

    }
  }
}