Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
14 days ago
7.8 kB
3
Indexable
Never
import openpyxl

# Danh sách các thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ P
astro_terms_P = [
  ("Parallax", "Thị sai", "Sự thay đổi vị trí biểu kiến của một ngôi sao khi quan sát từ hai vị trí khác nhau."),
  ("Parsec", "Parsec", "Đơn vị đo khoảng cách trong thiên văn học, tương đương với khoảng 3.26 năm ánh sáng."),
  ("Penumbra", "Bán bóng", "Vùng bóng mờ ngoài của một cái bóng, nơi ánh sáng chỉ bị chặn một phần."),
  ("Periastron", "Cận điểm", "Điểm gần nhất trong quỹ đạo của một thiên thể xung quanh một ngôi sao."),
  ("Perigee", "Cận địa", "Điểm gần nhất trong quỹ đạo của một thiên thể xung quanh Trái Đất."),
  ("Periodic Comet", "Sao chổi định kỳ", "Sao chổi có quỹ đạo hình elip quay lại hệ mặt trời sau một khoảng thời gian nhất định."),
  ("Perihelion", "Cận nhật", "Điểm gần nhất trong quỹ đạo của một thiên thể xung quanh Mặt Trời."),
  ("Phase", "Pha", "Các giai đoạn khác nhau của mặt trăng hoặc một hành tinh như khi chúng được chiếu sáng bởi Mặt Trời."),
  ("Photometry", "Quang trắc", "Đo lường cường độ ánh sáng từ các nguồn thiên văn."),
  ("Photosphere", "Quang quyển", "Lớp ngoài cùng của Mặt Trời hoặc ngôi sao mà từ đó ánh sáng được phát ra."),
  ("Planet", "Hành tinh", "Thiên thể quay quanh ngôi sao, không phát sáng, và đủ lớn để có lực hấp dẫn làm cho nó có hình cầu."),
  ("Planetary Nebula", "Tinh vân hành tinh", "Đám mây khí và bụi bao quanh một ngôi sao đang chết."),
  ("Plasma", "Plasma", "Trạng thái thứ tư của vật chất, chứa các ion và electron tự do."),
  ("Plutoid", "Plutoid", "Các hành tinh lùn nằm ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương."),
  ("Polarization", "Phân cực", "Sự định hướng của các sóng ánh sáng trong một mặt phẳng nhất định."),
  ("Precession", "Sự tiến động", "Chuyển động chậm của trục quay của một thiên thể xung quanh một trục khác."),
  ("Protostar", "Sao tiền", "Giai đoạn sớm trong quá trình hình thành của một ngôi sao."),
  ("Pulsar", "Pulsar", "Ngôi sao neutron phát ra các tia sáng xung quanh, quay rất nhanh."),
  ("Proper Motion", "Chuyển động riêng", "Chuyển động thực sự của một ngôi sao trong không gian, không tính đến chuyển động của Trái Đất."),
  ("Protoplanet", "Hành tinh tiền sinh", "Thiên thể trong giai đoạn sớm của sự hình thành hành tinh."),
  ("Protogalaxy", "Ngân hà tiền sinh", "Giai đoạn sớm trong quá trình hình thành của một thiên hà."),
  ("Poynting-Robertson Effect", "Hiệu ứng Poynting-Robertson", "Lực cản tác động lên các hạt bụi trong hệ mặt trời do bức xạ mặt trời."),
  ("Prominence", "Vùng lồi", "Khối khí nóng và sáng bốc lên từ bề mặt Mặt Trời."),
  ("Population I Stars", "Sao dân số I", "Các ngôi sao trẻ chứa nhiều kim loại."),
  ("Population II Stars", "Sao dân số II", "Các ngôi sao già chứa ít kim loại."),
  ("Planetary Transit", "Chuyển hành tinh", "Hiện tượng hành tinh đi qua trước mặt ngôi sao, làm giảm độ sáng của ngôi sao."),
  ("Protocluster", "Cụm tiền sinh", "Giai đoạn sớm trong quá trình hình thành của một cụm thiên hà."),
  ("Pluto", "Sao Diêm Vương", "Hành tinh lùn trong Hệ Mặt Trời, từng được coi là hành tinh thứ chín."),
  ("Photographic Plate", "Tấm phim chụp", "Phương tiện truyền thống để chụp ảnh thiên văn trước khi có cảm biến điện tử."),
  ("Photodissociation", "Sự phân tách quang học", "Quá trình phá vỡ phân tử do ánh sáng."),
  ("Photomultiplier Tube", "Ống nhân quang", "Thiết bị dùng để khuếch đại tín hiệu ánh sáng."),
  ("Photovoltaic Effect", "Hiệu ứng quang điện", "Hiện tượng tạo ra điện khi ánh sáng chiếu vào một vật liệu."),
  ("Planck's Constant", "Hằng số Planck", "Hằng số cơ bản trong cơ học lượng tử liên quan đến năng lượng của các photon."),
  ("Planetesimal", "Tiểu hành tinh", "Các vật thể nhỏ trong đĩa tiền hành tinh có thể hợp nhất để hình thành hành tinh."),
  ("Planetary Science", "Khoa học hành tinh", "Nghiên cứu về hành tinh, mặt trăng và các hệ thống hành tinh."),
  ("Plume", "Lưỡi khí", "Dòng khí nóng hoặc bụi thoát ra từ một thiên thể."),
  ("Plutoid", "Plutoid", "Hành tinh lùn ngoài quỹ đạo sao Hải Vương."),
  ("Polar Ring Galaxy", "Thiên hà vòng cực", "Thiên hà có cấu trúc vòng ở các cực, chứa nhiều khí và bụi."),
  ("Proxima Centauri", "Proxima Centauri", "Ngôi sao gần nhất với Hệ Mặt Trời."),
  ("Pulse", "Xung", "Tín hiệu ngắn và lặp đi lặp lại từ một thiên thể."),
  ("Pre-main-sequence Star", "Sao tiền dãy chính", "Ngôi sao trẻ trong giai đoạn trước khi vào dãy chính."),
  ("Photographic Magnitude", "Độ lớn chụp ảnh", "Độ sáng của một thiên thể đo bằng phim chụp ảnh."),
  ("Planetary Albedo", "Suất phản hành tinh", "Tỷ lệ ánh sáng phản xạ từ bề mặt hành tinh."),
  ("Perigalacticon", "Cận thiên hà", "Điểm gần nhất trong quỹ đạo của một ngôi sao quanh trung tâm thiên hà."),
  ("Perijove", "Cận Mộc", "Điểm gần nhất trong quỹ đạo của một thiên thể quanh sao Mộc."),
  ("Photopolarimeter", "Quang cực kế", "Thiết bị đo độ phân cực của ánh sáng từ các nguồn thiên văn."),
  ("Planetary Disk", "Đĩa hành tinh", "Đĩa vật chất xung quanh một ngôi sao từ đó các hành tinh hình thành."),
  ("Phase Angle", "Góc pha", "Góc giữa ánh sáng tới và ánh sáng phản xạ từ một thiên thể."),
  ("Plasma Tail", "Đuôi plasma", "Đuôi của sao chổi chứa khí ion hóa bị thổi ra bởi gió mặt trời."),
  ("Polaris", "Sao Bắc Đẩu", "Ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng."),
  ("Photon", "Photon", "Hạt cơ bản của ánh sáng."),
  ("Plutino", "Plutino", "Thiên thể nhỏ ngoài quỹ đạo sao Hải Vương có quỹ đạo cộng hưởng với sao Hải Vương."),
  ("Planetary Ring", "Vòng hành tinh", "Hệ thống các hạt nhỏ quay quanh hành tinh, như vòng của sao Thổ."),
  ("Proton", "Proton", "Hạt hạ nguyên tử mang điện tích dương trong hạt nhân nguyên tử."),
  ("Prestellar Core", "Lõi tiền sao", "Vùng đậm đặc trong đám mây phân tử chuẩn bị hình thành sao."),
  ("Photovoltaic Cell", "Pin quang điện", "Thiết bị chuyển đổi ánh sáng thành điện."),
  ("Polar Orbit", "Quỹ đạo cực", "Quỹ đạo của vệ tinh đi qua các cực của một hành tinh."),
]

# Tạo workbook và worksheet
workbook = openpyxl.Workbook()
sheet = workbook.active
sheet.title = "Astronomical Terms P"

# Thêm tiêu đề cột
headers = ["Tên tiếng Anh", "Tên tiếng Việt", "Giải thích tiếng Việt"]
sheet.append(headers)

# Thêm dữ liệu từ 0 đến 60
for term in astro_terms_P[:60]:
  sheet.append(term)

# Lưu workbook
file_path = "/mnt/data/astronomical_terms_P_0_60.xlsx"
workbook.save(file_path)

file_path
Leave a Comment