Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
9.1 kB
3
Indexable
Never
#include "NXT++.h"
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
using namespace NXT;

Comm::NXTComm comm;

//PRZED UŻYCIEM SPRZETU DOKŁADNIE SPRAWDZAMY: 
//DO KTÓRYCH PORTÓW WEJŚCIOWYCH (IN) PODŁĄCZONE SĄ SENSORY,\
//DO KTÓRYCH PORTÓW WYJŚCIOWYCH (OUT) PODŁĄCZONE SĄ SERVO-MOTORY,
//STARAMY SIĘ PISAC KOD Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRZYMANIA ROBOTA W KAŻDEJ CHWILI,
//ROBOT POWIENIEN BYC PRZEMIESZCZONY W MIEJSCE TESTÓW ZA POŚREDNICTWEM ZDALNEGO STEROWANIA,
//CZUJNIKI SA INICJOWANE PRZED PETLA NIESKONCZONA,
//CZUJNIKI SA DEAKTYWOWANE ZA PETLA NIESKONCZONA, LUB PO KOMENDZIE k,

int main()
{
    srand(time(NULL));

    cout << "Szukanie sygnalu... to moze zajac chwile.\n";
    if(NXT::OpenBT(&comm)) //initialize the NXT and continue if it succeeds
    {
        cout<< "Sygnal znaleziony!";
        cout<<"\nPoziom baterii = "<<NXT::BatteryLevel(&comm);
        cout<<"\nDostepna pamiec flash = "<<NXT::GetAvailableFlash(&comm);

        int x=30;//szybkość jazdy w przód i tył
        int xtemp=30;//potrzebna do sprawdzania czy predkosc sie zmienila

        int y=2;//szybkość obrotu w lewo, prawo
        int ytemp=2;//potrzebna do sprawdzania czy predkosc sie zmienila

        char last_value;//zapamietana ostatnia instrukcja sterująca

        //Przed uzyciem sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony sensor, 
        //NXT::Sensor::SetTouch(&comm, IN_1);//inicjacja sensora dotyku

        //aktywacja czujnika koloru
        NXT::Sensor::SetColor(&comm,IN_3,'n');
        int color;

        //aktywacja sonaru,
        NXT::Sensor::SetSonar(&comm, IN_1);

        //początek programu
        NXT::StartProgram(&comm,"program1");

        //zmienna używana do sterowania
        char decyzja;

        cout<<"\n ___Podstawowe sterowanie do uzupelnienia___";
        cout<<"\n A - jazda w lewo"; 
        cout<<"\n D - jazda w prawo"; 
        cout<<"\n W - jazda na wprost"; 
        cout<<"\n S - jazda do tylu"; 
        cout<<"\n U - odczyt z sonaru"; 
        cout<<"\n C - odczyt nasycenia koloru";
        cout<<"\n H - Zatrzymanie silnikow";
        cout<<"\nK - Koniec Programu";
        int liczba =0 ;
        do
        {
            //Przed uzyciem sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony sensor, 
        /*
        if(NXT::Sensor::GetValue(&comm, IN_1)==1)
            {
            for(int i=1;i<1000;i=i+10)
                {
                NXT::PlayTone(&comm, i, 1);
                Wait(1);
                }
            }
        */

            if(kbhit()==true)
            {

            decyzja=getch();

            if(decyzja=='N' || decyzja=='n')
            {
            x-=10; 
            }

            if(decyzja=='M' || decyzja=='m')
            {
            x+=10; 
            }

            if(decyzja=='V' || decyzja=='v')
            {
            y--; 
            }

            if(decyzja=='B' || decyzja=='b')
            {
            y++; 
            }
            //Przed uzyciem serwo sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony,
            if(decyzja=='A' || decyzja=='a' || (ytemp!=y && last_value=='a'))
            {
            ytemp=y;
            last_value='a';
            NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT_B, y);
            NXT::Motor::SetReverse(&comm, OUT_C, y);
            //cout<<"SonarValue = "<<NXT::Sensor::GetSonarValue(&comm, IN_4);
            }

            //Przed uzyciem serwo sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony,
            if(decyzja=='D' || decyzja=='d' || (ytemp!=y && last_value=='d'))
            {
            ytemp=y;
            last_value='d';
            NXT::Motor::SetReverse(&comm, OUT_B, y);
            NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT_C, y);
            }

            //Przed uzyciem serwo sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony,
            if(decyzja=='W' || decyzja=='w' || (xtemp!=x && last_value=='w'))
            {
            xtemp=x;
            last_value='w';
            NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT_B, x);
            NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT_C, x);
            }

            //Przed uzyciem serwo sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony,
            if(decyzja=='S' || decyzja=='s' || (xtemp!=x && last_value=='s'))
            {
            xtemp=x;
            last_value='s';
            NXT::Motor::SetReverse(&comm, OUT_B, x);
            NXT::Motor::SetReverse(&comm, OUT_C, x);
            }

            //Przed uzyciem serwo sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony,
            if(decyzja=='H' || decyzja=='h')
            {
            NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT_B, 0);
            NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT_C, 0);
            NXT::Motor::Stop(&comm, OUT_B, 0);
            NXT::Motor::Stop(&comm, OUT_C, 0);
            }

            //Przed uzyciem serwo sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony,
            if(decyzja=='K' || decyzja=='k')
            {
            NXT::Motor::Stop(&comm, OUT_B, 0);
            NXT::Motor::Stop(&comm, OUT_C, 0);
            NXT::Motor::Stop(&comm, OUT_A, 0);
            NXT::Sensor::SetSonarOff(&comm, IN_1);            
            NXT::Sensor::SetColorOff(&comm,IN_2);

            break;
            }

            //Przed uzyciem sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony sensor, 
            if(decyzja=='U' || decyzja=='u')
            {
            cout<<" Wskazanie sonaru = "<<NXT::Sensor::GetSonarValue(&comm, IN_1);
            }

            //Przed uzyciem sprawdzamy numer portu do którego jest podlączony sensor, 
            if(decyzja=='C' || decyzja=='c')
            {
                color=NXT::Sensor::GetValue(&comm,IN_2);
                Wait(50);
                cout<<"\nNasycenie swaitla = "<<color;
            }

            continue;
            }
            NXT::Sensor::SetColor(&comm,IN_3,'n');
            Wait(15);
            int kolorek1 = NXT::Sensor::GetValue(&comm,IN_3);
            Wait(15);
            NXT::Sensor::SetColorOff(&comm,IN_3);
            cout<< kolorek1<<endl;
            if(decyzja=='Q' || decyzja == 'q'){
            if(kolorek1 <= 15){
            NXT::Motor::SetForward(&comm,OUT_B,15);
            NXT::Motor::SetForward(&comm,OUT_C,15);
     }
     else{
         NXT::Motor::SetForward(&comm,OUT_B,10);
         NXT::Motor::SetReverse(&comm,OUT_C,10);
         cout<< color<<endl;
     }
            }
            if(decyzja=='X' || decyzja == 'x'){
            if(kolorek1 <= 15){
            NXT::Motor::SetForward(&comm,OUT_B,15);
            NXT::Motor::SetForward(&comm,OUT_C,15);
     }
     else{
         NXT::Motor::SetReverse(&comm,OUT_B,7);
         NXT::Motor::SetForward(&comm,OUT_C,7);

     }
            }
        }while(decyzja!='k' && decyzja!='K');

        NXT::StopProgram(&comm);

    }
    NXT::Close(&comm); //close communication with NXT

    cout<<"\n\nPress ENTER to close program";
    getchar();

    return 0;
}


//opcje dotyczace Mindstorm NXT v. 1.0

//if(decyzja=='L' || decyzja=='l')
// {
// NXT::Sensor::SetLight(&comm, IN_3, 1);
// Wait(50);
// cout<<"LightValue = "<<NXT::Sensor::GetValue(&comm, IN_3);
// Wait(50);
// NXT::Sensor::SetLight(&comm, IN_3, 0);
// }

    //if(decyzja=='O' || decyzja=='o')
// {
// NXT::Sensor::SetSound(&comm, IN_2);
// Wait(50);
// cout<<"SoundValue = "<<NXT::Sensor::GetValue(&comm, IN_2);
// }
Leave a Comment