Kompozyt

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
7 months ago
2.5 kB
8
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Xml.Serialization;

public interface Kompozyt
{
  //
  void Renderuj();
  void DodajElement(Kompozyt element);
  void UsunElement(Kompozyt element);
}

public class Lisc : Kompozyt
{

  public string nazwa { get; set; }

  public Lisc(string nazwa)
  {
    this.nazwa = nazwa;
  }

  public void DodajElement(Kompozyt element)
  {
    throw new Exception("Obiekt Liść nie może mieć dzieci.");
  }

  public void Renderuj()
  {
    Console.WriteLine($"Liść {nazwa} renderowanie...");
  }

  public void UsunElement(Kompozyt element)
  {
    throw new NotImplementedException();
  }


  // konstruktor

  // 2 brakujące metody których wymaga interfejs

}


public class Wezel : Kompozyt
{

  private List<Kompozyt> Lista = new List<Kompozyt>();

  public string nazwa { get; set; }

  public Wezel(string nazwa)
  {
    this.nazwa = nazwa;
  }


  public void DodajElement(Kompozyt element)
  {
    Lista.Add(element);
  }


  public void UsunElement(Kompozyt element)
  {
    if (Lista != null && Lista.Count > 0) Lista.Remove(element);
  }

  // 2 brakujące metody 

  public void Renderuj()
  {
    //rozpoczęcie renderowania
    Console.WriteLine($"{nazwa} rozpoczęcie renderowania");
    //foreach item.Renderuj(); 
    foreach (var item in Lista) {
      item.Renderuj();
    }
    Console.WriteLine($"{nazwa} zakończenie renderowania");

    //zakończenie renderowania
  }
}


class MainClass
{
  public static void Main(string[] args)
  {

    //
    // definicje struktury
    //
    Kompozyt korzen = new Wezel("Korzeń");
    Kompozyt wezel2 = new Wezel("Węzeł 2");
    Kompozyt wezel3 = new Wezel("Węzeł 3");
    Kompozyt wezel3_3 = new Wezel("Węzeł 3.3");
    korzen.DodajElement(new Lisc("1.1"));
    wezel2.DodajElement(new Lisc("2.1"));
    wezel2.DodajElement(new Lisc("2.2"));
    wezel2.DodajElement(new Lisc("2.3"));
    wezel3.DodajElement(new Lisc("3.1"));
    wezel3.DodajElement(new Lisc("3.2"));
    wezel3.DodajElement(wezel3_3);
    wezel3_3.DodajElement(new Lisc("3.3.1"));
    korzen.DodajElement(wezel2);
    korzen.DodajElement(wezel3);


    korzen.Renderuj();


  }
}
Leave a Comment