Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 months ago
2.4 kB
1
Indexable
Never
plik = open("dane.txt  ")
wczytane = plik.read().splitlines()

dane = []
for linijka in wczytane:
  dane.append(linijka.split())


def najw(ciag):
  najw = ciag[0]
  for cyfra in ciag:
    if cyfra >= najw:
      najw = cyfra
  return najw

def najm(ciag):
  najm = ciag[0]
  for cyfra in ciag:
    if cyfra <= najm:
      najm = cyfra
  return najm

def zad1():
  najjasniejszy = 0
  najciemniejszy = 256

  for linia in dane:
    najjasniejszy = najw([najw(linia), int(najjasniejszy)])
    najciemniejszy = najm([najm(linia), int(najciemniejszy)])

  print("najjasniejszy:", najjasniejszy)
  print("najciemniejszy:", najciemniejszy)

def zad2():
  polowa_linii = int(320 / 2)
  licznik_bez_osi = 0
  for linia in dane:
    pierwsza_polowa = linia[:polowa_linii]
    druga_polowa = linia[polowa_linii:]
    druga_polowa = druga_polowa[::-1]

    if pierwsza_polowa != druga_polowa:
      licznik_bez_osi += 1
  print("ilość osi które nie mają osi: ", licznik_bez_osi)

def czy_ma_kontrast(pikse1, piksel2):
  if abs(pikse1 - piksel2) > 128:
    return True
  return False

def zad3():
  max_x = 320
  max_y = 200
  licznik = 0

  for y in range(len(dane)):
    linia = dane[y]

    for x in range(len(dane[0])):

      pozycja = linia[x]

      #lewo
      if not x - 1 < 0:
        if czy_ma_kontrast(pozycja, linia[x - 1]):
          licznik += 1
      #prawy
      if not x + 1 >= max_x:
        if czy_ma_kontrast(pozycja, linia[x + 1]):
          licznik += 1
      #góra
      if not y - 1 < 0:
        if czy_ma_kontrast(pozycja, dane[y - 1][x]):
          licznik += 1
      #dół
      if not y + 1 >= max_y:
        if czy_ma_kontrast(pozycja, dane[y + 1][x]):
          licznik += 1
  print("ilość kontrastujących pikseli to: ", licznik)

def zad4():
  tmp = 0
  for y in range(0, 320):
    z = 1
    for x in range(1, 200):
      if dane[x-1][y] == dane[x][y]:
        z+=1
      else:
        if z> tmp:
          tmp = z
        z = 1
  print(tmp)
zad4()
Leave a Comment