Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
3.7 kB
2
Indexable
Never
using System;

namespace drzewko_binarne_lab_06
{
  class Drzewko
  {
    private int Wartość;
    private Drzewko Lewo;
    private Drzewko Prawo;
    public Drzewko()
    {
      Lewo = null;
      Prawo = null;
    }

    private int CharToInt(char x)
    {
      return (int)x - 48;
    }
    public void Dopisz()
    {
      Console.WriteLine("Podaj ciąg znaków, tworzących drzewko binarne (np. 4P5L7*8): ");
      string input = Console.ReadLine();
      Drzewko korzeń = this;
      korzeń.Wartość = CharToInt(input[0]);

      for (int i = 1; i < input.Length; i++)
      {
        if (CharToInt(input[i]) >= 0 && CharToInt(input[i]) <= 9)
        {
          if (CharToInt(input[i - 1]) >= 0 && CharToInt(input[i - 1]) <= 9)
          {
            korzeń.Lewo = new Drzewko();
            korzeń = korzeń.Lewo;
          }
          korzeń.Wartość = CharToInt(input[i]);
        }
        if (input[i] == 'L')
        {
          korzeń.Lewo = new Drzewko();
          korzeń = korzeń.Lewo;
        }
        if (input[i] == 'P')
        {
          korzeń.Prawo = new Drzewko();
          korzeń = korzeń.Prawo;
        }
        if (input[i] == '*')
        {
          if (input[i + 1] == '*')
          {
            continue;
          }
          if (CharToInt(input[i - 1]) >= 0 && CharToInt(input[i - 1]) <= 9)
          {
            korzeń.Prawo = new Drzewko();
            korzeń = korzeń.Prawo;
          }
        }
      }
    }

    public void PreOrder()
    {
      Console.Write($"{Wartość} ");

      if (Lewo != null)
      {
        Console.Write("L");
        Lewo.PreOrder();
      }
      else
      {
        Console.Write("*L");
      }

      if (Prawo != null)
      {
        Console.Write("P");
        Prawo.PreOrder();
      }
      else
      {
        Console.Write("*P");
      }
    }
    public void InOrder()
    {
      if (Lewo != null) Lewo.InOrder();

      Console.Write($"{Wartość} ");

      if (Prawo != null) Prawo.InOrder();
    }
    public void PostOrder()
    {
      if (Lewo != null) Lewo.PostOrder();
      if (Prawo != null) Prawo.PostOrder();

      Console.Write($"{Wartość} ");
    }

    public void Usuń()
    {
      if (Lewo != null) Lewo.Usuń();
      if (Prawo != null) Prawo.Usuń();

      Lewo = null;
      Prawo = null;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Drzewko binarne = new Drzewko();

      binarne.Dopisz();

      Console.WriteLine("\nMetoda PreOrder:");
      binarne.PreOrder();
      Console.WriteLine("\nMetoda InOrder:");
      binarne.InOrder();
      Console.WriteLine("\nMetoda PostOrder:");
      binarne.PostOrder();

      binarne.Usuń();
      Console.WriteLine("\nDrzewko zostało usunięte z pamięci RAM.");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Leave a Comment