Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
a year ago
552 B
1
Indexable
Never
Console.Write("Podaj 1 liczbe: ");
var liczba1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Podaj 2 liczbe: ");
var liczba2 = int.Parse(Console.ReadLine());

// Sprawdzam liczby1 wieksza niz liczba2
if (liczba1 > liczba2)
{
    // Kawalek programu ktory wykona sie tylko jesli warunek instrukcji warunkowej bedzie prawdziwy
    Console.WriteLine($"{liczba1} jest wieksza niz {liczba2}");
}
else if (liczba2 > liczba1)
{
    Console.WriteLine($"{liczba2} jest wieksza niz {liczba1}");    
}
else 
{
    Console.WriteLine($"Obie liczby są równe");
}