Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
2.4 kB
1
Indexable
Never
# Petle 
# FOR
# for licznik in range(ileRazy):
# co ma sie wykonac oddzielone TAB
# 1 Przyklad ile razy
for licznik in range(10):
  player.say(licznik + " raz")

loops.pause(500)
# 2 Przyklad od do
for licznik in range(100, 110):
  player.say(licznik + " raz")

loops.pause(500)
# 3 Przyklad z 
for licznik in range(0, 100, 3):
  player.say(licznik + " raz")

# Cwiczenie 1
# Zombie Run
def zombieRun():
  # ustawienia poczatkowe
  gameplay.set_difficulty(NORMAL)
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_SWORD, 1)
  mobs.apply_effect(STRENGTH, mobs.target(NEAREST_PLAYER), 600, 10)
  mobs.apply_effect(SPEED, mobs.target(NEAREST_PLAYER), 600, 1)
  # spawn zombie 
  for licznik in range(100):
    mobs.spawn(ZOMBIE, randpos(pos(-10, 0, -10), pos(10, 0, 10)))
    loops.pause(100)
  # zmiana cyklu dnia 
  for licznik in range(1000):
    gameplay.time_add(100)
  # przypisac do czatu
player.on_chat('z', zombieRun)

# Ćwiczenie 2
# 1. pobranie pozycji gracza 
pozycja = player.position()
x = pozycja.get_value(Axis.X)
y = pozycja.get_value(Axis.Y)
z = pozycja.get_value(Axis.Z)
# 2. budowa jaskini w funkcji jaskinia()
def jaskinia():
  blocks.fill(BEDROCK, world(x - 5, y - 1, z - 1), world(x + 10, y + 10, z + 50), FillOperation.HOLLOW)
  blocks.place(GLOWSTONE, world(x, y, z + 49))

def spiderSpawn():
  # 3. ustawinia poczatkowe 
  gameplay.set_difficulty(NORMAL)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_SWORD, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_AXE, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), TORCH, 64)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), BOW, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), ARROW, 64)
  # 4. Spawn pajakow
  for licznik in range(50):
    mobs.spawn(SPIDER, randpos(world(x - 4, y + 1, z + 10), world(x + 9 , y, z + 49)))
  # 5. spawn sieci 
  for licznik in range(50):
    blocks.place(COBWEB, randpos(world(x - 4, y + 1, z + 10), world(x + 9 , y, z + 49)))
# 6. podpiecie zniszczenia glowstone i teleporacja
def wygrana():
  player.teleport(pos(0, 0, 50))
  gameplay.set_game_mode(CREATIVE,mobs.target(NEAREST_PLAYER))
blocks.on_block_broken(GLOWSTONE,wygrana)
# 7. Podpiecie do czatu gry
def gra():
  jaskinia()
  spiderSpawn()
player.on_chat("gra",gra)