Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
2 years ago
5.5 kB
9
Indexable
Never
{
 "profileId": 28472,
 "serviceName": "",
 "serviceCode": "DKLH_NK_B_K_QG",
 "profileCode": "17002158/ĐKLH-BYT-TB-CT",
 "profileOwner": "",
 "submittedAt": "2017-10-05T03:30:30Z",
 "fastTrack": false,
 "registrant": {
  "name": "CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM",
  "taxCode": "0100114064",
  "address": "Cụm Công Nghiệp Thanh OaiXã Bích HòaHuyện Thanh OaiThành phố Hà Nội",
  "phone": "02433571616",
  "fax": "02433571414",
  "email": "mai_tuyet.nguyen@bbraun.com"
 },
 "representator": {
  "name": "Torben Minko",
  "identifier": "C4JH76K73",
  "issuedDate": "2014-12-18",
  "issuedBy": "Lãnh sự quán Đức tại Thượng Hải",
  "phone": "0433571616",
  "mobilePhone": ""
 },
 "equipment": {
  "name": "Họ hệ thống dụng cụ đặt clip mạch máu",
  "medicalEquipmentType": 1,
  "singleUse": 1,
  "group": 4,
  "typeList": [
   {
    "name": "Dụng cụ đặt clip mạch máu",
    "iso": "ISO 13485, CE Mark",
    "type": "Challenger® Ti-P",
    "packing": "",
    "code": "Mã chung hệ thống: PL603R;\r\nMã các thành phần: PL520R (tay cầm), PL609R (trục) và PL575SU (ống CO2)",
    "factory": {
     "name": "AESCULAP AG",
     "address": "Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Đức",
     "country": "GERMANY"
    }
   },
   {
    "name": "Dụng cụ đặt clip mạch máu",
    "iso": "ISO 13485, CE Mark",
    "type": "Challenger® Ti-P",
    "packing": "",
    "code": "Mã chung hệ thống: PL604R; \r\nMã các thành phần: PL520R (tay cầm), PL522R (trục) và PL575SU (ống CO2)",
    "factory": {
     "name": "AESCULAP AG",
     "address": "Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Đức",
     "country": "GERMANY"
    }
   },
   {
    "name": "Dụng cụ đặt clip mạch máu",
    "iso": "ISO 13485, CE Mark",
    "type": "Challenger® Ti-P",
    "packing": "",
    "code": "Mã chung hệ thống: PL606R; \r\nMã các thành phần: PL520R (tay cầm), PL536R (trục) và PL575SU (ống CO2)",
    "factory": {
     "name": "AESCULAP AG",
     "address": "Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Đức",
     "country": "GERMANY"
    }
   },
   {
    "name": "Dụng cụ đặt clip mạch máu",
    "iso": "ISO 13485, CE Mark",
    "type": "Challenger® Ti-P",
    "packing": "",
    "code": "Mã chung hệ thống: PL608R; \r\nMã các thành phần: PL520R (tay cầm), PL538R (trục) và PL575SU (ống CO2)",
    "factory": {
     "name": "AESCULAP AG",
     "address": "Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Đức",
     "country": "GERMANY"
    }
   }
  ]
 },
 "equipmentOwner": {
  "name": "AESCULAP AG",
  "address": "Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Đức",
  "country": ""
 },
 "attachmentList": [
  {
   "code": "BK_PLTTB",
   "name": "Bản phân loại trang thiết bị y tế",
   "fileList": [
    {
     "name": "5. FSC_Dụng cụ đặt clip mạch máu.pdf",
     "url": "https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10823419/upload_00269521_1563877864505.pdf?version\u003d1.0\u0026fileId\u003d10840851"
    }
   ]
  },
  {
   "code": "GCN_TCCL",
   "name": "Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng",
   "fileList": [
    {
     "name": "2. ISO_Dụng cụ đặt clip mạch máu.pdf",
     "url": "https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10823419/upload_00269585_1563877888468.pdf?version\u003d1.0\u0026fileId\u003d10840860"
    }
   ]
  },
  {
   "code": "GUQ_TTBYT",
   "name": "Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế",
   "fileList": [
    {
     "name": "3. LoA_Dụng cụ đặt clip mạch máu.pdf",
     "url": "https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10823419/upload_00269589_1563877905591.pdf?version\u003d1.0\u0026fileId\u003d10840869"
    }
   ]
  },
  {
   "code": "GCN_DKBH",
   "name": "Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành",
   "fileList": [
    {
     "name": "4. CWE_Dụng cụ đặt clip mạch máu.pdf",
     "url": "https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10823419/upload_00269623_1563877923282.pdf?version\u003d1.0\u0026fileId\u003d10840878"
    }
   ]
  },
  {
   "code": "CNLH",
   "name": "Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước",
   "fileList": [
    {
     "name": "5. FSC_Dụng cụ đặt clip mạch máu.pdf",
     "url": "https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10823419/upload_00269647_1563877955509.pdf?version\u003d1.0\u0026fileId\u003d10840887"
    }
   ]
  },
  {
   "code": "TL_MTKT",
   "name": "Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8",
   "fileList": [
    {
     "name": "6. TLKT_Dụng cụ đặt clip mạch máu.pdf",
     "url": "https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10823419/upload_00269651_1563877975761.pdf?version\u003d1.0\u0026fileId\u003d10840896"
    }
   ]
  }
 ]
}