Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 months ago
2.3 kB
1
Indexable
Never
#include <stdio.h>

int sumator( int jeszczeKrokow, int sumaDotychczas );
void dwojkowo( int liczba );
void schodki( int ile, char znak );

//*****************************************************
int main()
{
  printf("Sumowanie liczb naturalnych od 0 do n. Podaj wartosc n: ");
  int n = 0;
  scanf( "%d", &n );
  printf( "\nSuma liczb naturalnych od 0 do %d to = %d\n", n, sumator( n, 0 ) );

  //----------------------------------------------------------
  // inny przykład funkcji rekurencyjnej
  //----------------------------------------------------------
  int liczba = 241;

  printf( "\n%d to dwojkowo ", liczba );
  dwojkowo( liczba );
  printf( "\n" );

  liczba = 30942;
  printf( "\n%d to dwojkowo ", liczba );
  dwojkowo( liczba );
  printf( "\n" );

  return 0;
}

//*****************************************************
int sumator( int jeszczeKrokow, int sumaDotychczas )
{
  int rezultat = 0;
  static int krokRekurencji;

  int toPietroNr = krokRekurencji;
  krokRekurencji++;
  schodki( toPietroNr, '>' );
  printf( "%d + %d = %d\n", sumaDotychczas, toPietroNr, sumaDotychczas + toPietroNr );

  // właściwa operacja sumowania
  sumaDotychczas += toPietroNr;

  // warunek zatrzymujący rekurencję ++++++++++++
  if( jeszczeKrokow > 0 )
  {  // zatem kontynuujemy wywołania rekurencyjne
    rezultat = sumator( jeszczeKrokow - 1, sumaDotychczas );
  }
  else
  {
    // zatem zatrzymujemy
    printf( "........to ostatni krok, wracamy......\n" );
    rezultat = sumaDotychczas;
  }
  schodki( toPietroNr, '<' );
  printf( "\n" );
  krokRekurencji--;

  return rezultat;
}

//*****************************************************
void dwojkowo( int liczba )
{
  int reszta = liczba % 2;
  if( liczba > 1 ) 	    // warunek zatrzymujący
  {
    dwojkowo( liczba / 2 ); 	// wywołanie rekurencyjne
  }
  printf( "%d", reszta );

  return;
}

//*****************************************************
void schodki( int ile, char znak )
{
  printf( "%d pietro: ", ile );
  for( int m = 0 ; m < ile ; m++ )
  {
    printf( "%c ", znak );
  }
  printf( " " );
}
Leave a Comment