Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
21 days ago
2.4 kB
1
Indexable
Never
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string secilinOda = null;
  // Combobox'tan seçilen oda numarasını alın
  if (comboBox1.SelectedItem != null)
  {
    secilinOda = comboBox1.SelectedItem.ToString();
    // Geri kalan işlemleri burada yapabilirsiniz.
  }
  else
  {
    // Kullanıcı bir oda seçmediyse uyarı verin.
    MessageBox.Show("Lütfen bir oda seçin.", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return; // Fonksiyonu burada sonlandırın.
  }
  SQLiteConnection connectionn = new SQLiteConnection("Data Source=misafirhanedata.db");

  // Veritabanı bağlantı dizesi
  try
  {
    connectionn.Open();
    string sql = "UPDATE odalistesi SET odadakidurumu = 1 WHERE oda = @odaNumarasi";

    using (SQLiteCommand command = new SQLiteCommand(sql, connectionn))
    {
      // Parametre ekleyin
      command.Parameters.AddWithValue("@odaNumarasi", secilinOda);

      // Sorguyu çalıştırın
      try
      {
        int affectedRows = command.ExecuteNonQuery();

        // Güncelleme başarılı olduysa
        if (affectedRows > 0)
        {
          MessageBox.Show("Oda durumu güncellendi.", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Oda durumu güncellenemedi.", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
      }
      catch (SQLiteException ex)
      {
        if (ex.Message.Contains("NOT NULL constraint failed: odalistesi.odadakidurumu"))
        {
          // 'odadakidurumu' sütunu 'null' olamaz hatası
          MessageBox.Show("Oda durumu güncellenemedi. 'odadakidurumu' sütunu 'null' olamaz.", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Hata: " + ex.Message, "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
      }
    }


  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show("Hata: " + ex.Message, "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    return; // Fonksiyonu burada sonlandırın.
  }
}