11. nov

11. nov
mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
3.0 kB
1
Indexable
Never
<html>
 <style>
  #svetki
  {
   height: 335px
  }
  #sveces
  {
   height: 350px
  }
  #gajiens
  {
   height: 350px
  }
  #lapas
  {
   height: 295px
  }
 </style>
 <body>
<body bgcolor="#C73737">
<h1 aligh="center">11. Novembris</h1>
  Lāčaplēša diena ir Latvijas neatkarību kritušo karavīru piemiņas diena, kas īpaši atzīmē Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 11.11.1919.
  <p>Lāčplēša dienas Tradīcijas:</p>
<ul>
 <li>
  Viena no pazīstamākajām Lāčplēša dienas tradīcijām, kas aizsākusies 1988. gadā, ir svecīšu aizdedzināšana pie Rīgas pils mūra 11. novembra krastmalā;
 </li>
 
</ul>
  <img src="https://memorialservices.lv/storage/app/media/lacplesa-diena-krastmala.jpg" id="sveces">
 <ul>
 <li>
  Otra tradīcija ir lāpu gājieni, tie notiek daudzās pilsētās, piemēram, Daugavpilī, Rēzeknē, Bauskā un citās pilsētās. Rīgā lāpu gājienu iet no Brāļu kapiem līdz Brīvības piemineklim.
 </li>
</ul>
 <img src="https://i.ytimg.com/vi/6FTDGGPfy8g/maxresdefault.jpg" id="lapas">
 <br>
  <hr size="5" color="#380000" width="630" align="center"></hr>
 <br>
 1920. gada 11. novembra parādē Esplanādē notika pirmā svinīgā Lāčplēša Kara ordeņu apbalvošanas ceremonija, kurā Satversmes sapulces priekšsēdētājs Jānis Čakste pasniedza ordeņus pirmajiem 288 ordeņa kavalieriem, lielākoties karavīriem un instruktoriem.<br>
 <br>
  <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/thumb/9/9d/L%C4%81%C4%8Dpl%C4%93%C5%A1a_kara_orde%C5%86a_sv%C4%93tki_1930.gados.JPG/280px-L%C4%81%C4%8Dpl%C4%93%C5%A1a_kara_orde%C5%86a_sv%C4%93tki_1930.gados.JPG" id="svetki">
  <i>Lāčplēša kara ordeņa svētki 1930. gados</i><br>
 <br>
 Pēc Latvijas okupācijas Lāčplēša dienas svinēšana ilgu laiku netika pieļauta. Latvijas PSR pirmoreiz to atsāka atzīmēt 1988. gadā, Trešās atmodas laikā. 1989. gada 10. novembrī LPSR Augstākā padome to noteica par atceres dienu — Lāčplēša jeb Varoņu piemiņas dienu, togad godinot vēl dzīvos Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, bet 1990. gada 3. oktobrī pieņēma likumu „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, 11. novembri nosakot par atceres dienu, kurā piemin Latvijas atbrīvošanas karā kritušos karavīrus.
 <br>
 <br>
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Nacion%C4%81lo_bru%C5%86oto_sp%C4%93ku_un_Iek%C5%A1lietu_ministrija_vien%C4%ABbu_milit%C4%81r%C4%81_par%C4%81de_pie_Br%C4%ABv%C4%ABbas_pieminek%C4%BCa_%2810797899444%29.jpg/280px-Nacion%C4%81lo_bru%C5%86oto_sp%C4%93ku_un_Iek%C5%A1lietu_ministrija_vien%C4%ABbu_milit%C4%81r%C4%81_par%C4%81de_pie_Br%C4%ABv%C4%ABbas_pieminek%C4%BCa_%2810797899444%29.jpg" id="gajiens">
<i>Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas vienību 2013. gada Lāčplēša dienas militārā parāde pie Brīvības pieminekļa</i>
 </body>
</html>