Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.0 kB
2
Indexable
Never
Có 1 số cây cầu làm bằng gỗ. Trải qua 1 thời gian,những  cây cầu trở nên hư hại và xuất hiện những lỗ thủng trên đó. Được biết những cây cầu đó luôn có độ rộng M = 5(bước đi) và độ dài trong khoảng3

Công việc:

Có 1 người luôn luôn đứng giữa ở 1 phía của cây cầu. Nhiệm vụ của bạn là phải đưa người đó qua được cầu với số đồng xu nhặt được là lớn nhất. Được biết trên cầu có 1 số đồng xu bị đánh rơi và người đó chỉ có thể đi thẳng, đi chéo trái hoặc đi chéo phải. Ngoài ra người đó có mang 1 tấm ván. Nó có thể vá được 1 lỗ thủng trên cầu giúp người đó có thể đi qua được.

Lưu ý : không có nhiều hơn 1 đồng xu tại 1 địa điểm.

 

Input

Dòng đầu tiên là số lượng trường hợp thử nghiệm.

Dòng thứ 2 chiều dài của cây cầu (N).

N dòng tiếp theo mô tả cây cầu theo ma trận 2 chiều. Trong đó: ‘0’ là có thể đi được, ‘1’ là có đồng xu(có thể đi được)và ‘2’ là lỗ thủng.

 

Output

In theo định dạng  “#test_case” và số đồng xu nhiều nhất có thể khi qua đươc cầu.

Nếu không thể qua cầu in ra  -1.
https://ctrl.vi/i/qFgbDS6D6

Input371 2 0 1 00 0 2 0 10 1 0 2 11 0 0 0 10 0 0 2 22 0 1 0 10 1 2 2 0102 2 2 2 01 2 0 0 20 2 0 0 02 2 0 2 20 2 2 2 00 0 0 0 01 0 0 0 20 0 0 0 02 2 0 2 10 2 2 2 090 2 1 1 20 2 2 2 22 2 2 1 00 0 2 0 20 2 2 1 01 0 2 2 22 2 0 2 02 2 2 0 20 0 2 0 0 Output#1 6#2 -1#3 0