Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
5.0 kB
1
Indexable
Never
meny bajs = new meny(); //skapar en instans av klassen meny
bajs.displaymeny();

interface IKitchenmach ///interface
{
  public string Type { get; set; }
  public string Brand { get; set; }
  public bool Working { get; set; }
}


class meny
{

  List<IKitchenmach> redskap = new List<IKitchenmach>()  //lista av objekt (generiska List-klassen som kan skapa en lista)
{
  new köksapparater ("Osthyvel", "IKEA", true ),
  new köksapparater ("Smörkniv", "Mora", true ),
  new köksapparater ("Slickepott", "Duka", true )


};
  //Skapa ett program som:
  //Huvudmeny
  //- Skriver ut en huvudmeny innehållande ett antal val (1. Använd köksapparat 2. Lägg till köksapparat 3. Lista köksapparater 4. Ta bort köksapparat 5. Avsluta). [1]
  //-Låter användaren ange ett val i huvudmenyn och läser in valet. [2]


  //Val 1.Använd köksapparat
  //- Skriver ut en undermeny. [3]
  //-Låter användaren ange ett val i undermenyn för att välja köksapparat och läser in valet. [4]
  //-Skriver ut ett meddelande om att köksapparaten är trasig om den är trasig. Annars ska ett meddelande skrivas ut om att köksapparaten används. [5]
  //-Går tillbaka till huvudmenyn. [6]

  public void displaymeny()   //en metod för att skriva ut huvudmenyn
  {

    Console.WriteLine("======Amazing Kitchen======");
    Console.WriteLine("1. Använd köksapparat");
    Console.WriteLine("2. Lägg till köksapparat");
    Console.WriteLine("3. Lista köksapparater");
    Console.WriteLine("4. Ta bort köksapparater");
    Console.WriteLine("5. Avsluta");


    int option = int.Parse(Console.ReadLine());


    switch (option)

    {
      case 1:
        choosetool();
        break;
      case 2:
        // code block
        break;
      case 3:
        break;
      case 4:
        break;
      case 5:
        break;
      default:
        // code block
        break;


        //  string köksredskap = Console.ReadLine();

        //  if (option == 1)
        //  {
        //    Console.WriteLine("Osthyveln används och är på osten");
        //  }
        //  else if (option == 2)
        //  {
        //    Console.WriteLine("Smörkniven gick sönder igår, använd en vanlig kniv");
        //  }
        //  else if (option == 3)
        //  {
        //    Console.WriteLine("Slickepotten används men du kan ändå slicka på den om ingen ser");
        //  }
        //}

    }

  }

  public void choosetool() //metod
  {
    Console.WriteLine("Vilken köks-'apparat' vill du använda");
    int order = 1;
    foreach (var tool in redskap)

    {
      Console.WriteLine(order + ". " + tool.Type);
      for (int i = 0; i < order; i++) ;

    }
    int chose = int.Parse(Console.ReadLine());
    var gurka = redskap[chose - 1]; //
    Console.WriteLine(gurka.Type);
  }
}


class köksapparater : IKitchenmach //ny klass som ärver av interfacet - 
{
  public string Type { get; set; }  //properties
  public string Brand { get; set; }
  public bool Working { get; set; }
  public köksapparater(string type, string brand, bool working) //"base till underklasserna" - konstruktorn (en metod som körs bara om objektet ska skapas)
  {
    Type = type;   //sparar till värdet i property:n 
    Brand = brand;
    Working = working;
  }

  public class Osthyvel : köksapparater
  {
    public Osthyvel(string type, string brand, bool working) : base(type, brand, working) // konstruktor i klassen
                                               //anropar base
    {
      //  this.Type = type; 
      //  this.Brand = brand;      Värde är redan sparat i anropet till base
      //  this.Working = working;
    }
  }

  public class Smörkniv : köksapparater
  {
    public Smörkniv(string type, string brand, bool working) : base(type, brand, working) // konstruktor i klassen
    {
      //this.Type = type;
      //this.Brand = brand;
      //this.Working = working;
    }

    public class Slickepott : köksapparater
    {
      public Slickepott(string type, string brand, bool working) : base(type, brand, working) // konstruktor i klassen 
      {
        //this.Type = type;
        //this.Brand = brand;
        //this.Working = working;
      }


    }


  }

}