Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.6 kB
3
Indexable
Never
# 1 krok
# zmienne i ich inicjacja 
# 2 krok
# proste komendy ze świata minecraft i jak je napisać?
# 3 krok 
# prosty projekcik w minecraft z endermanem ;) 

# Mój pierwszy komentarz --> pierwsze zajecia z python 

#Inicjacja zmiennych
# typy zmiennych --> tekst -> string albo char
imie = "Michal"
nazwisko = "Giza"
ulubionaLiterka = "M"
# liczby całkowite i zmienno-przecinkowe
wiek = 25
cenaDrozdzowki = 5.5

powitanie = "Mam na imie " + imie + ". HELLO na kursie z Python!!!."
player.say(powitanie)

#Enderman mini-GAME PROJECT 

#zmienne 
czasSpawnu = 500 # czyli 0.5s bo 1000ms = 1s
czasTeleportacji = 6000 # czyli 6s 
#zmienne pomocnicze 
gracz = mobs.target(NEAREST_PLAYER) # gracz
pozycjaSpawnu = randpos(pos(-10,0,-10), pos(10,0,10)) # pozycja spawnu Endermana

# poczatkowe ustawienia 
gameplay.set_weather(CLEAR) # czyszcze pogode
gameplay.time_set(DayTime.DAWN) # ustawiam zmierzch
gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, gracz) # ustawiam survival dla gracza

# tworze plansze do walki
blocks.fill(DOUBLE_STONE_SLAB, pos(-30,-1,-30), pos(30,0,30))
mobs.give(gracz, DIAMOND_SWORD, 1) #daje graczowi miecz 

#rozgrywka -> 2x spawn Enderman z przerwa 
mobs.spawn(mobs.monster(ENDERMAN), pozycjaSpawnu)
loops.pause(czasSpawnu)

mobs.spawn(mobs.monster(ENDERMAN), pozycjaSpawnu)
loops.pause(czasSpawnu)

# przeszkadzajka dla gracza 
loops.pause(czasTeleportacji)
player.teleport(pozycjaSpawnu)

loops.pause(czasTeleportacji)
player.teleport(pozycjaSpawnu)

loops.pause(czasTeleportacji)
player.teleport(pozycjaSpawnu)

loops.pause(czasTeleportacji)
player.teleport(pozycjaSpawnu)

loops.pause(czasTeleportacji)
player.teleport(pozycjaSpawnu)