Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
2 years ago
598 B
9
Indexable
Never
class App{
  public static void main(String args[]){

    char[] imie = new char[5];
    char[] nazwisko = new char[5];
    int wiek;

    imie[0] = 'J';
    imie[1] = 'u';
    imie[2] = 'r';
    imie[3] = 'e';
    imie[4] = 'k';

    nazwisko[0] = 'N';
    nazwisko[1] = 'o';
    nazwisko[2] = 'w';
    nazwisko[3] = 'a';
    nazwisko[4] = 'k';

    wiek = 15;
    
    System.out.println("-------------------------");
    System.out.println("Imię: "+imie[0]+imie[1]+imie[2]+imie[3]+imie[4]);

  }
}