therapeutic_session: null, (inny test)

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
16 kB
1
Indexable
Never
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results/description
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI3LCJ0eXBlIjoiUGF0aWVudCIsImV4cCI6MTY3NDYzMzQxNSwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjItMDctMjUg
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ║ MDg6NTY6NTUgKzAyMDAifQ.6moWvXafIv7cqmz2k05gWSMkE-LoHOLrrxF_IlAD6O0
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-07-25 09:12:35.070 28306-28364/? I/flutter: ╔ Body 
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ well_being: 5
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ a_scale: 4
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ a_side: right
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ bp_scale: 3
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ bl_possible: false
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ bl_blockage: painful
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ bl_scale: 10
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_possible: false
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_radiation: false
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_blockage: painful
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_scale: 10
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_side: right
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ rp_scale: 3
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ rl_scale: 4
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ main_side: null
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ pain_constancy: first_time
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ painful_position: sitting
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ pain_started: suddenly
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: false
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ foreign_body: null
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ pain_since: over_a_month
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ║ {well_being: 5, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 4, a_side: right, bp_possible: true, bp_blockage: nu
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ║ ll, bp_scale: 3, bl_possible: false, bl_blockage: painful, bl_scale: 10, p_possible: false, p_radiation: false, p_blocka
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ║ ge: painful, p_scale: 10, p_side: right, rp_scale: 3, rl_scale: 4, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constan
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ║ cy: first_time, pain_type: constant, painful_position: sitting, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, 
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ║ pain_started: suddenly, lumbar_spine_surgery: false, foreign_body: null, pain_since: over_a_month, strongest_pain_time: 
2022-07-25 09:12:35.071 28306-28364/? I/flutter: ║ null}
2022-07-25 09:12:35.338 28306-28364/? I/flutter: ╔╣ Response ║ POST ║ Status: 200 OK
2022-07-25 09:12:35.338 28306-28364/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results/description
2022-07-25 09:12:35.338 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-07-25 09:12:35.338 28306-28364/? I/flutter: ╔ Body
2022-07-25 09:12:35.338 28306-28364/? I/flutter: ║
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║  {
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     "Witaj Test pacjent+1, cieszymy się, że możemy Ci pomóc w walce z Twoimi dolegliwościami. Zanotowaliśmy, że cier
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     pisz na bóle w dolnym odcinku kręgosłupa, które pojawiły się nagle i przede wszystkim po prawej stronie. Do tego
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     są już dość intensywne i wystarczająco uciążliwe aby komplikować Ci codzienne funkcjonowanie, choć na szczęście
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     na razie nie ma tendencji do promieniowania w stronę nóg. Ułatwi nam to pracę. Biorąc pod uwagę ile to już czas
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     u trwa, należy absolutnie chronić zdrowe jeszcze części kręgosłupa i zrobić wszystko, aby ułatwić regenrację usz
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     kodzonych sktruktur, aby Twój problem nie stał się chroniczny. Nawet jeśli ten problem pojawił się pierwszy raz,
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     jeśli nic z tym nie zrobisz, będzie prawodopodobnie nawracał coraz częściej. Zwłaszcza w tak młodym wieku! W pr
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     zeciwnym wypadku będzie ci coraz trudniej wysiedzieć bez odczuwania dyskomfortu. To męczące! W pierwszym okresie
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     naszej pracy będziemy się skupiali na znalezieniu możliwości przerwania ciągłego bólu i wydłużenia okresów bezb
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     olesnych."
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║     image: null
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║  }
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ║
2022-07-25 09:12:35.339 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-07-25 09:12:36.298 28306-28364/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTI3LCJ0eXBlIjoiUGF0aWVudCIsImV4cCI6MTY3NDYzMzQxNSwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjItMDctMjUg
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ║ MDg6NTY6NTUgKzAyMDAifQ.6moWvXafIv7cqmz2k05gWSMkE-LoHOLrrxF_IlAD6O0
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╔ Body 
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ well_being: 5
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ a_scale: 4
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ a_side: right
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ bp_scale: 3
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ bl_possible: false
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ bl_blockage: painful
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ bl_scale: 10
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_possible: false
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_radiation: false
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_blockage: painful
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_scale: 10
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ p_side: right
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ rp_scale: 3
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ rl_scale: 4
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ main_side: null
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ pain_constancy: first_time
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ painful_position: sitting
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ pain_started: suddenly
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: false
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ foreign_body: null
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ pain_since: over_a_month
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ║ {well_being: 5, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 4, a_side: right, bp_possible: true, bp_blockage: nu
2022-07-25 09:12:36.299 28306-28364/? I/flutter: ║ ll, bp_scale: 3, bl_possible: false, bl_blockage: painful, bl_scale: 10, p_possible: false, p_radiation: false, p_blocka
2022-07-25 09:12:36.300 28306-28364/? I/flutter: ║ ge: painful, p_scale: 10, p_side: right, rp_scale: 3, rl_scale: 4, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constan
2022-07-25 09:12:36.300 28306-28364/? I/flutter: ║ cy: first_time, pain_type: constant, painful_position: sitting, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, 
2022-07-25 09:12:36.300 28306-28364/? I/flutter: ║ pain_started: suddenly, lumbar_spine_surgery: false, foreign_body: null, pain_since: over_a_month, strongest_pain_time: 
2022-07-25 09:12:36.300 28306-28364/? I/flutter: ║ null}
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ╔╣ Response ║ POST ║ Status: 200 OK
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ╔ Body
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ║
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ║  {
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ║     therapeutic_session: null,
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ║     cannot_help: true
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ║  }
2022-07-25 09:12:36.392 28306-28364/? I/flutter: ║
2022-07-25 09:12:36.393 28306-28364/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝