Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
6.4 kB
2
Indexable
Never
// zad 5// Ustalmy, ze rozumiemy odleglosc miedzy dwoma slowami jako liczbe liter,
// ktorymi sie roznia (czyli d(kot, dom) = 4)

// Nie mozemy sie przeiterowac przez wszystkie pary (bo jest ich za duzo)
// dlatego iterujemy sie przez k par
// sprawdzamy czy znalezlismy wystarczajaca liczbe par miedzy ktorymi istnieje metamorfoza
// jezeli nie to dodajemy kolejne k, jezeli tak to konczymy


#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<string> wczytaj(int dlugosc) {
  ifstream file("pliki/slownik.txt");

  vector<string> slownik;

  string line;
  while (getline(file, line)) {

    if (line.length() == dlugosc) {
      slownik.push_back(line);
    }

  }

  file.close();

  return slownik;
}

int main() {

  int n, m;
  cin >> n >> m;

  const int partie_szukanych_par = 10;
  const int partie_szukanych_potencjalnych_posrednikow = 10;

  vector<string> slownik = wczytaj(n);

  cout << slownik.size() << endl;

  // roznia sie wszystkimi literami, maja ich tyle samo.
  vector<pair<int, int>> dobre_pary;

  vector<unordered_set<int>> litery_w_slowach = {};

  for (int i = 0; i < slownik.size(); i++) {
    
    unordered_set<int> litery = {};
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      litery.insert(slownik[i][j]);
    }
    litery_w_slowach.push_back(litery);
  }

  vector<vector<string>> metamorfozy = {};

  int i_start = 0;
  while(metamorfozy.size() < m) {

    for (int i = i_start; i < slownik.size(); i++) {
      for (int j = i + 1; j < slownik.size(); j++) {
        if (slownik[i].length() != slownik[j].length()) {
          continue;
        }

        if (litery_w_slowach[i].size() != n && litery_w_slowach[j].size() != n) {
          continue;
        }

        bool wspolne_litery = false;
        for (int k = 0; k < n; k++) {
          // przeszukujemy unordered_set dla slowa i w czasie O(1) dla kazdej litery w slowie j
          if (litery_w_slowach[i].find(slownik[j][k]) != litery_w_slowach[i].end()) {
            wspolne_litery = true;
            break;
          }
        }

        if (!wspolne_litery) {
          dobre_pary.push_back({i, j});
        }
      }
      if (dobre_pary.size() >= partie_szukanych_par) {
        i_start = i + 1;
        break;
      }
    }

    // szukamy pary miedzy ktorymi potencjalnie istnieje metamorfoza
    for (auto para : dobre_pary) {

      bool metamorfoza_znaleziona = false;

      // mozna z nich skorzystac przy metamorfozie (słów s_posrednik)
      // musi być, że d(s_posrednik, s1) <= n/2 i d(s_posrednik, s2) = n/2
      // gdzie s1, s2 to słowa z pary
      int j_start = 0;
      vector<vector<int>> potencjalni_posrednicy = {}; // {indeks_posrednika, d1, d2}
      vector<vector<int>> nowe_potencjalni_posrednicy = {};

      do {

        // nowa partia potencjalnych posrednikow 
        nowe_potencjalni_posrednicy = {};
        for (int j = j_start; j < slownik.size(); j++) {
          if (j == para.first || j == para.second) {
            continue;
          }
          int d1 = 0;
          int d2 = 0;

          for (int k = 0; k < n; k++) {
            if (litery_w_slowach[j].find(slownik[para.first][k]) != litery_w_slowach[j].end()) {
              d1++;
            }
            if (litery_w_slowach[j].find(slownik[para.second][k]) != litery_w_slowach[j].end()) {
              d2++;
            }
          }

          if (d1 + d2 == n) {
            nowe_potencjalni_posrednicy.push_back({j, d1, d2});
            if (nowe_potencjalni_posrednicy.size() == partie_szukanych_potencjalnych_posrednikow) {
              cout << "found" << endl;
              j_start = j + 1;
              break;
            }
          }
        }

        for (auto nowy : nowe_potencjalni_posrednicy) {
          potencjalni_posrednicy.push_back(nowy);
        }

        // DFS 

        stack<int> stos;
        int aktualny = para.first;
        int aktualny_dystans = 0;
        stos.push(aktualny);

        while(!stos.empty()) {
          stos.pop();

          if (aktualny == para.second) {
            metamorfoza_znaleziona = true;
            break;
          }

          for (auto posrednik : potencjalni_posrednicy) {

            int potencjalny = posrednik[0];
            int d1 = posrednik[1];
            int d2 = posrednik[2];

            bool istnieje_krawedz = true;
            for (int k = 0; k < n; k++) {

              if ( litery_w_slowach[aktualny].find(slownik[potencjalny][k]) != litery_w_slowach[aktualny].end() ) {
                istnieje_krawedz = false;
                break;
              }

              if ( slownik[aktualny][k] == slownik[potencjalny][k] ) {
                istnieje_krawedz = false;
                break;
              }
            }

            if (istnieje_krawedz) {
              stos.push(potencjalny);
              aktualny_dystans = d1;
            }
          }
        }


        // cout << "Analizowanie metamorfozy . . . | Partia potencjalnych posrednikow: " << j_start << " Nowe " << nowe_potencjalni_posrednicy.size() << endl;

      } while ((j_start < slownik.size() && !metamorfoza_znaleziona) && nowe_potencjalni_posrednicy.size() == partie_szukanych_potencjalnych_posrednikow);

    }

  }  return 0;
}
Leave a Comment