nord vpnnord vpn
Ad

Kod

kodzik
mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
5.7 kB
2
Indexable
Never
import random
import shelve
import sys
import math
import shelve
import json

beczki = 5
sonarDevices = 20


def getNewBoard():
  board = []
  for x in range(60): 
    board.append([])
    for y in range(15):       
      if random.randint(0, 1) == 0:
        board[x].append('~')
      else:
        board[x].append('`')
  return board

def drawBoard(board):  
  tensDigitsLine = '  ' 
  for i in range(1, 6):
    tensDigitsLine += (' ' * 9) + str(i)
  print(tensDigitsLine)
  print('  ' + ('0123456789' * 6))
  print()
  for row in range(15):
    if row < 10:
      extraSpace = ' '
    else:
      extraSpace = ''
    boardRow = ''
    for column in range(60):
      boardRow += board[column][row]

    print('%s%s %s %s' % (extraSpace, row, boardRow, row))
  print()
  print('  ' + ('0123456789' * 6))
  print(tensDigitsLine)

def getRandomChests(numChests):
  chests = []
  while len(chests) < numChests:
    newChest = [random.randint(0, 59), random.randint(0, 14)]
    if newChest not in chests:
      chests.append(newChest)
  return chests

def isOnBoard(x, y):
  return x >= 0 and x <= 59 and y >= 0 and y <= 14

def makeMove(board, chests, x, y):
  smallestDistance = 100
  for cx, cy in chests:
    distance = math.sqrt((cx - x) * (cx - x) + (cy - y) * (cy - y))

    if distance < smallestDistance:
      smallestDistance = distance

  smallestDistance = round(smallestDistance)

  if smallestDistance == 0:
    chests.remove([x, y])
    return 'Znalazłeś beczkę piwa!'
  else:
    if smallestDistance < 10:
      board[x][y] = str(smallestDistance)
      return 'Beczka wykryta %s pól od sonaru.' % (smallestDistance)
    else:
      board[x][y] = 'X'
      return 'Sonar nic nie wykrył.'

def enterPlayerMove(previousMoves):
  print('Który obszar chcesz przeszukać? (0-59 0-14) (albo wpisz koniec)')
  while True:
    move = input()
    if move.lower() == 'koniec':
      print('Dziękuję za grę!')
      sys.exit()
    elif move.lower() == "instrukcja":
     showInstructions()
    move = move.split()
    if len(move) == 2 and move[0].isdigit() and move[1].isdigit() and isOnBoard(int(move[0]), int(move[1])):
      if [int(move[0]), int(move[1])] in previousMoves:
        print('Już tutaj szukałeś')
        continue
      return [int(move[0]), int(move[1])]
    print('Wpisz numer od 0 do 59, spacja, potem numer od 0 do 14.')

def chooseDifficulty():
  global beczki  
  difficulty = int(input("Wybierz poziom trudności: \n1. łatwy\n2. średni\n3. trudny\n"))
  if difficulty == 1:
    beczki = 3
  elif difficulty == 2:
    beczki = 5
  elif difficulty == 3:
    beczki = 8

def showInstructions():
  print('''Instrukcja:
Jesteś kapitanem Daru Młodzieży, największego poskiego żaglowca. Ty i grupka studentów wyruszyliście na głębokie morze, aby znaleźć zatopione beczki piwa. Niestety, ponieważ jesteście biednymi studentami, macie do dypozycji jedynie tani sonar, który wskazuje jedynie odległość od celu, a nie kierunek.
Wpisz koordynaty aby przeszukać dany obszar sonarem. Na mapie pojawi się odległość od beczki, lub X jeżeli żadna beczka nie będzie w zasięgu.
Aby wyłowić beczkę pysznego piwa (prawdopodobnie Harnasia) musisz trafić sonarem bezpośrednio w nią. Po wyłowieniu beczki sonar pokaże odległość do innych beczek
Beczki są zakotwiczone w dnie i się nie poruszają. Twój sonar ma zasięg 5. W sumie masz 20 użyć sonara. Powodzenia!
Wciśniej enter aby kontynuować.''')
  input()

def runThegame():
 global sonarDevices
 print('Wyświetlić instrukcję? (tak/nie)')

 if input().lower().startswith('t'):
  showInstructions()
 


 while True:
  
  chooseDifficulty()
  theBoard = getNewBoard() #to do
  theChests = getRandomChests(beczki) #to do
  drawBoard(theBoard) 
  previousMoves = [] 
  statlist = [sonarDevices, theChests, theBoard, previousMoves, beczki]
  
  while sonarDevices > 0:    
    print('Pozostało %s użyć sonaru. %s beczek do znalezienia' % (sonarDevices, len(theChests)))
    x, y = enterPlayerMove(previousMoves)
    previousMoves.append([x, y]) 
    moveResult = makeMove(theBoard, theChests, x, y)
    if moveResult == False:
      continue
    else:
      if moveResult == 'Znalazłeś beczkę piwa!':        
        for x, y in previousMoves:
          makeMove(theBoard, theChests, x, y)
      drawBoard(theBoard)
      print(moveResult)

    if len(theChests) == 0:
      print('Znalazłeś wszystkie beczki piwa! Gratulacje i miłej balangi! :)')
      break
    sonarDevices -= 1
  if sonarDevices == 0:
    print('Użycia sonaru się wyczerpały! To koniec naszych poszukiwań')
    print(' Pozostałe beczki były tutaj: ')
    for x, y in theChests:
      print(' %s, %s' % (x, y))

  print('Chcesz zagrać jescze raz? (tak/nie)')
  if not input().lower().startswith('t'):
    sys.exit()
    
  
  if input == "zapisz":
    with open("my_file", "w") as stats:
      statjson = json.dump(statlist, stats)
  elif input == "wczytaj":
    with open("my_file", "r") as my_file_read:
      statlist = json.load(my_file_read)


def main():
  runThegame()

nord vpnnord vpn
Ad