Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.3 kB
2
Indexable
Never
alias lamer { /dialog -m start start }
dialog start {
 title "Ident Nick Ekstra Korumaları"
 size -1 -1 467 274
 option pixels
 box "", 11, 19 13 430 256
 text "Güvenlik Giriş Ayarları", 1, 136 3 167 20
 edit "", 3, 125 37 186 20, center
 button "Nick gzline liste ekle", 8, 30 70 190 30, flat
 button "İdent gzline liste ekle", 4, 30 108 190 30, flat
 button "Host gzline liste ekle", 5, 30 148 190 30, flat
 button "Host gzline list'en sil", 2, 240 148 190 30, flat
 button "İdent gzline list'en sil", 6, 241 108 190 30, flat
 button "Nick gzline list'en sil", 7, 240 70 190 30, flat
 button "Kapat", 9, 125 190 192 29, flat
 text " Bu koruma sunucuya hep aynı nick yada ident ile saldırıları önlemek için yazılmıştır.", 10, 24 228 413 16
}


on 1:dialog:start:*:*: {
 if ($devent == init) {
  did -a start 3 $null
 }
 if ($devent == sclick) {
  if ($did == 8 ) { /auser gzline $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 Nicki Gzline Liste eklendi }
 }
 if ($devent == sclick) {
  if ($did == 9 ) { /dialog -c start start }
 }
 if ($devent == sclick) {
  if ($did == 7 ) { /ruser gzline $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 Nicki Gzline List'en silindi }
 }
 if ($devent == sclick) {
  if ($did == 2 ) { /ruser gzline *!*@ $+ $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 hostu Gzline List'en silindi }
 }
 if ($devent == sclick) {
  if ($did == 4 ) { /auser gzline *! $+ $did(3) $+ @* | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 identi Gzline Liste eklendi }
 }
 if ($devent == sclick) {
  if ($did == 6 ) { /ruser gzline *! $+ $did(3) $+ @* | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 identi Gzline Listen silindi }
 }
 if ($devent == sclick) {
  if ($did == 5 ) { /auser gzline *!*@ $+ $did(3) | /echo -a 0,4 $did(3) 0,1 hostu Gzline Liste eklendi }
 }
}

on gzline:join:#:{
 gline $nick : 5,0 Kurallara uymadiginiz için sunucudan uzaklastirildiniz.)
} 
on *:NICK:{ 
 if ($ulist($newnick,koruma,0) >= 1) { return }
 else {
  if ($level($newnick) == gzline) { 
   var %lmr = 1 
   while $comchan($newnick,%lmr) { 
    var %e = $v1 
    if !$istok(#Bizimmekan,$chan,32) { 
     gline $newnick : 4,1 Kurallara uymadiginiz için sunucudan uzaklastirildiniz.)
    } 
    inc %lmr 
   } 
  } 
 }
}