Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 months ago
2.7 kB
2
Indexable
Never
plik = open("Maze Ola/maze1.2.txt")
dane = plik.read()
import copy

linijki = dane.splitlines()


szachownica = []
for j in range(len(linijki)):
  szachownica.append(linijki[j])


szachownica_kopia = []
#for j in range(len(linijki)):
#  szachownica_kopia.append(linijki[j])

szachownica_kopia = copy.deepcopy(szachownica)

#print(szachownica)

#sprawdzanie dlugosci linijek
#for i in range(len(szachownica)):
#  print(len(szachownica[i]))

def gdzie_moge_pojsc(pozycja_x, pozycja_y, tablica):
  wyniki = []
  if len(tablica) - 1 > pozycja_y:
    if tablica[pozycja_y + 1][pozycja_x] == " ":
      wyniki.append('d')
      #wyniki += 'd'
      #dol
  if len(tablica[pozycja_y]) - 1 > pozycja_x:
    if tablica[pozycja_y][pozycja_x + 1] == " ":
      wyniki.append('p')
      #wyniki += 'p'
      #prawo
  if pozycja_y > 0:
    if tablica[pozycja_y - 1][pozycja_x] == " ":
      wyniki.append("g")
      #wyniki += 'g'
      #gora
  if pozycja_x > 0:
    if tablica[pozycja_y][pozycja_x - 1] == " ":
      wyniki.append('l')
      #wyniki += 'l'
      #lewo

  return wyniki

def czy_kolo_w(pozycja_x, pozycja_y, tablica):
  if pozycja_y > 0:
    if tablica[pozycja_y - 1][pozycja_x] == "W":
      return True
      #gora
  if len(tablica) - 1 > pozycja_y:
    if tablica[pozycja_y + 1][pozycja_x] == "W":
      return True
      #dol
  if pozycja_x > 0:
    if tablica[pozycja_y][pozycja_x - 1] == "W":
      return True
      #lewo
  if len(tablica[pozycja_y]) - 1 > pozycja_x:
    if tablica[pozycja_y][pozycja_x + 1] == "W":
      return True
      #prawo
  return False

pozycja_x = 0
pozycja_y = 0

trasa = []

while not czy_kolo_w(pozycja_x, pozycja_y, szachownica):
  opcje = gdzie_moge_pojsc(pozycja_x, pozycja_y, szachownica)

  if len(opcje) != 0:
    trasa.append([pozycja_x, pozycja_y, opcje])

    if opcje[0] == 'd':
      pozycja_y += 1
    if opcje[0] == 'p':
      pozycja_x += 1
    if opcje[0] == 'g':
      pozycja_y -= 1
    if opcje[0] == 'l':
      pozycja_x -= 1
    
    trasa[-1][2].pop(0)

  else:
    pozycja_x = trasa[-1][0]
    pozycja_y = trasa[-1][1]
    trasa.pop(-1)

  print(szachownica[pozycja_y][pozycja_x])
  szachownica[pozycja_y][pozycja_x] = '*'

for krok in trasa:
  print('.')
  #print(szachownica_kopia[krok[1]]krok[0])
  szachownica_kopia[1][0] = '#'

for lininika in szachownica_kopia:
  for znak in lininika:
    print(znak, end='')
  print('')
Leave a Comment