Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
7 months ago
937 B
7
Indexable
Never
# funkcje budujaca etap1 i etap2 
def etap1i2(obrot, blokToru, blokCheckpoint):
  # teleport konstruktora pod platformę i przesunięcie
  builder.teleport_to(pos(1, -4, 0))
  builder.mark()
  # ustawienie kierunku 
  builder.face(EAST)
  # budowa odcinkow parkour 2x5
  for kierunek in range(2):
    for odcinek in range(5):
      # przesuwamy konstruktor o losowa wartosc randint(3,8) - buduje platforme
      builder.move(FORWARD, randint(3,8))
      # tworze linie z wybranego bloku toru 
      builder.fill(blokToru)
      # przesuwam konstruktor o loswa wartosc przerwy randint(2,3) - buduje przerwe 
      builder.move(FORWARD, randint(2,3))
      builder.mark() # zaznaczam pozycje dla kolejnej platformy 
    # obrot konstruktora, 
    builder.face(obrot)
  # budowa checkpointu
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  builder.fill(blokCheckpoint)