egeg

mail@pastecode.io avatar
unknown
latex
2 years ago
3.8 kB
2
Indexable
Never
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath} %koniecznie
\usepackage{amssymb,amsfonts,amsthm} %dostępne dodatkowe symbole i fonty matematyczne
\usepackage[polish]{babel} %akceptowanie polskich znaków: ą, ę, itd.
\usepackage[utf8]{inputenc} %plik tex zakodowany w formacie UTF-8
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
  	Hello World! To oczywiście tylko zabawa.
  	
  	A to jest drugi akapit i można zobaczyć efekt działania. 
  	
  	Hello World! To oczywiście \newline tylko zabawa.
  	
  	
  	A\qquad\qquad to\qquad\qquad jest\qquad\qquad drugi\qquad\qquad akapit\qquad\qquad i\newline można
  	zobaczyć efekt działania.
  	
  	A to jest kolejny akapit i można \newline
  	zobaczyć efekt działania.
  	
  	Czasami zależy nam na zmianie stopnia pisma. Lubię duże, {\large większe} \newline
  	oraz {\huge bardzo duże} litery.
  	
  	Odmianą pochyłą składa się terminy definiowane, objaśniane lub tłuma-
  	czone.
  	
	Grzegorz ugotował {\it knedle}, rodzaj {\bf pulpetów} z surowego \underline{mięsa}.
	
	
	Wyrównanie tekstu wymaga „pracy”:
	\newline
		\begin{center}
		środek\\
	\end{center}
	\begin{flushright}
		do prawa\\
	\end{flushright}
	
	To samo tylko jeszcze lewo:
	\begin{flushleft}
		do lewa\\
	\end{flushleft}
	\begin{center}
		środek\\
	\end{center}
	\begin{flushright}
		do prawa\\
	\end{flushright}
	
	Cudzysłowy pojawią się jeżeli je podwoimy ``BASIA'', pojedyncze dają śmieszny efekt `BARBARA', a takie "Basia" świadczą podobno o typograficznym...
	
	Efekt specjalny, jeżeli chcemy coś wyróżnić w środowisku, to wtedy środowisko quote
	\begin{quote}
		bardzo ładna poezja bardzo ładna poezja bardzo ładna poezja
		bardzo ładna poezja bardzo ładna poezja bardzo ładna poezja
		bardzo ładna poezja bardzo ładna poezja bardzo ładna poezja
		bardzo ładna poezja bardzo ładna poezja
	\end{quote}

	Tutaj należy skończyć stronę (znaleźć jak)
	\newpage
	
	
	Teraz pobawimy się listami; \newline
	środowiska enumerate, itemize, description, \newline
	„spróbować” osiągnąć efekt jak poniżej:
	
	\begin{enumerate}
		\item Taka lista:
		\begin{itemize}
		\item	wygląda
		\item[--] śmiesznie.
		\end{itemize}
	\item Pamiętaj:
	\begin{description}
		\item { \bf Głupoty} nie stają się mądrościami, gdy się je wyliczy
		\item { \bf Mądrości} można elegancko zestawiać w wyliczeniach
	\end{description}
	\end{enumerate}

I wreszcie „matematyka”, którą należy po prostu napisać. \newline
Równanie (f (x) = 2x) można zapisać:

	\begin{center}
		$f(x)=2x$
	\end{center}
	\begin{center}
		$f(x)=2x$
\end{center}
\begin{center}
	$\Gamma (\gamma) \neq 1 \rightarrow \exists h \forall \heartsuit$
\end{center}
\begin{center}
	$z_1 = x^{22} > 2^{2^2}$
\end{center}

\begin{equation}
	\sum_{i=a} ^{b}F(x) \Delta x \approx \int_{a}^{b} f(x)dx 
\end{equation}

bardzo $
\sum_{i=a}^b f(x) \Delta x
\approx
\int_a^b f(x) dx
$ ładna poezja bardzo ładna poezja bardzo


ładna poezja bardzo ładna poezja bardzo ładna poezja bardzo


\begin{equation}
	\frac{a + b}{c - d} 
	\end{equation}
\begin{equation}
	\sqrt[3]{\frac{a + b}{c - d}} 
\end{equation}
\begin{equation}
	f\prime(x) = 2x\quad \implies \quad f (x) = x^2 + C
\end{equation}

\quad Środowisko {array} do tworzenia tabel i macierzy:
\newpage

pierwsza

\begin{equation}	
	\begin{matrix}
		1 & 22 & 3\\
		99 & 5 & x^2
	\end{matrix}
\end{equation}

druga
	\begin{equation}	
		\begin{matrix}
			\hline
			1 & 22 & 3\\
	\hline
		99 & 5 & x^2
	\end{matrix}
	\end{equation}

	trzecia
\[
\left[
\left(
\begin{array}{ccc}
	1 & 22 & 3 \\
	99 & 5 & x^2
\end{array}
\right)
+\frac{1}{2}\right]
\]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
\end{document}