Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.0 kB
2
Indexable
Never
if __name__ == '__main__':
  #play_game()

  # Uferdig
  cf = ConnectFourBoard()
  print(cf)
  print(cf.reward())
  print()
  print()

  # Utspilt: uavgjort
  cf = ConnectFourBoard(board=np.array([[1, 0]]))
  cf = cf.perform_action(1) # Legger siste brikke
  print(cf)
  print(f"Ferdigspilt: Uavgjort: {cf.reward()}")
  print()
  print()

  # Nesten utspilt: et trekk til win
  cf1 = ConnectFourBoard(board=np.array([[1, 0, 1, 1]]))
  # Legger siste brikke, og returnerer brettet der det er X sin tur
  cf1 = cf1.perform_action(1)
  assert(cf1.winning_move())
  print(cf1)
  # Reward fra X sitt perspektiv
  print(f"Reward fra X sitt perspektiv: {cf1.reward()}")
  print()
  print()

  # Utspilt: O har vunnet
  cf2 = ConnectFourBoard(board=np.array([[1, 1, 1, 1]]), last_drop=(0, 0, 1))
  assert(cf2.winning_move())
  print(cf2)
  # Reward fra O sitt perspektiv, fordi vi ikke har brukt perform_action til å gå til neste state.
  print(f"Reward fra O sitt perspektiv: {cf2.reward()}")