Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
10 days ago
3.6 kB
2
Indexable
Never
Để tạo một file Excel từ danh sách các thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ H, bạn có thể sử dụng thư viện `openpyxl` trong Python. Dưới đây là mã nguồn để thực hiện việc này:

1. **Cài đặt thư viện openpyxl:**
  Trước tiên, bạn cần cài đặt thư viện `openpyxl` nếu chưa có. Bạn có thể cài đặt nó bằng câu lệnh sau trên command line:

  ```
  pip install openpyxl
  ```

2. **Mã Python để tạo file Excel:**
  Dưới đây là mã Python để tạo một file Excel có ba cột là "Tên tiếng Anh", "Tên tiếng Việt" và "Giải thích":

```python
import openpyxl

# Danh sách các thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ H và giải thích tương ứng
terms = [
  ("Heliosphere", "Vùng mặt trời", "Khu vực bao quanh Mặt Trời, nơi sức gió mặt trời và các tác động từ Mặt Trời ngăn chặn dòng lưu không gian từ ngoài vào."),
  ("Halo Star", "Sao vòng", "Những ngôi sao di chuyển quanh thiên hà trong các quỹ đạo lớn và lệch khỏi mặt phẳng thiên hà."),
  ("Hertzsprung-Russell Diagram", "Biểu đồ Hertzsprung-Russell", "Biểu đồ biểu thị mối quan hệ giữa sự sáng và nhiệt độ bề mặt của các ngôi sao."),
  ("Hubble's Law", "Định luật Hubble", "Mối quan hệ giữa vận tốc của các thiên hà xa và khoảng cách của chúng với chúng ta."),
  ("Hubble Space Telescope", "Kính viễn vọng Hubble", "Một trong những kính viễn vọng nổi tiếng nhất, được đặt trong quỹ đạo quanh Trái Đất để nghiên cứu các vì sao và thiên hà."),
  ("Habitable Zone", "Vùng sống được", "Khu vực quanh một ngôi sao nơi điều kiện để hỗ trợ sự sống trên hành tinh được cho là lý tưởng."),
  ("Helium", "Heli", "Một nguyên tố hóa học, là thành phần quan trọng của sao và các vật thể thiên văn khác."),
  ("Horizon", "Đường chân trời", "Rìa biên của các bề mặt, thường là biên giới giữa bề mặt trái đất và không gian."),
  ("Hydrogen", "Hyđrô", "Nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ, chiếm phần lớn khối lượng của các sao."),
  ("Halo", "Vành đai", "Khu vực quanh một thiên hà, thường chứa các cụm sao cầu và vật thể thiên văn khác."),
  ("Hypernova", "Siêu tân", "Một loại siêu tân năng lượng rất lớn, có thể là dạng cao nhất của siêu tân."),
  ("Hubble Constant", "Hằng số Hubble", "Hằng số đo lường tỉ lệ tăng tốc của sự mở rộng của vũ trụ."),
  ("High-energy Astrophysics", "Vũ trụ học năng lượng cao", "Một lĩnh vực của thiên văn học nghiên cứu các hiện tượng vũ trụ phát ra năng lượng cao."),
  ("H-alpha", "H-alpha", "Đường phổ màu đỏ của Hydrogen, thường được sử dụng trong thiên văn quan sát."),
  ("Heliopause", "Heliopause", "Biên giới ngoài cùng của tầng khí quyển mặt trời, nơi sức gió mặt trời kết thúc và không gian liên hành tinh bắt đầu."),
  ("Hot Jupiter", "Jupiter nóng", "Loại hành tinh ngoài hệ Mặt Trời có khối lượng tương đối lớn và quỹ đạo gần với ngôi sao chủ yếu."),
  ("Helioseismology", "Mặt trời nhân", "Là nghiên cứu đưa đến biến thể con trở lên của về từ sâu trong ngữ,"),
 Thống kế
Leave a Comment