Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
23 days ago
1.8 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <fstream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <locale>

using namespace std;

// Struktura reprezentująca zadanie
struct Task {
  int id; // Identyfikator zadania
  int processingTimes; // Czasy wykonania zadania na poszczególnych procesorach

  Task(int _id, int _processingTimes) : id(_id), processingTimes(_processingTimes) {}
};

// Funkcja do wczytywania danych z pliku tekstowego
vector<Task> readDataFromFile(const string& filename, int& numProcessors, int& numTasks) {
  ifstream file(filename);
  if (!file.is_open()) {
    cerr << "Error: Couldn't open the file." << endl;
    exit(1);
  }

  file >> numProcessors >> numTasks;

  vector<Task> tasks;
  vector<int> processingTimes(numTasks);
  for (int taskId = 0; taskId < numTasks; ++taskId) {
    
    int processingTime;
    file >> processingTime;
    processingTimes[taskId] = processingTime;
    tasks.emplace_back(taskId + 1, processingTimes[taskId]);

  }
  file.close();

  return tasks;
}

int main() {
  string filename = "m25.txt"; // Zmień "nazwapliku.txt" na nazwę rzeczywistego pliku, z którego chcesz wczytać dane

  int numProcessors, numTasks;
  vector<Task> tasks = readDataFromFile(filename, numProcessors, numTasks);

  cout << "Liczba zadań: " << tasks.size() << endl;
  cout << "Liczba procesorów: " << numProcessors << endl;

  // Wyświetlanie ID i długości pracy dla każdego zadania
  
  for (const auto& task : tasks) {
    cout << "ID zadania: " << task.id << ", Długość pracy: ";
    for (int time : task.processingTimes) {
      cout << time << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  return 0;
}
Leave a Comment