Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
4.8 kB
4
Indexable
Never


document.querySelector('#zdjecie img').addEventListener('click', function() {
 //właściwości css które składają się z wielu wyrazów tutaj zapisujemy w notacji camelCase np.borderRadius
 document.querySelector('img').style.borderRadius = '50px';
});

document.querySelector('#zdj').addEventListener('click', function() {
 document.querySelector('img').style.borderRadius = '50px';
});

document.querySelector('.zdj').addEventListener('click', function() {
 document.querySelector('img').style.borderRadius = '50px';
});

document.querySelector('.zdj').addEventListener('click', function() {
 document.querySelector('img').style.borderRadius = '50px';
});

document.querySelector('div img').addEventListener('click', function() {
 document.querySelector('img').style.borderRadius = '50px';
});

//tablica przechowująca punkt graczy
let punkty = [];
//punkty które zdobywa gracz po każdym rzucie kością
let punktyRundy;

//zmienna sterująca graczami jeśli równa 0 gra gracz1 jeśli równa 1 gra gracz2
//jako że w programowaniu numerujemy od 0, gracz1 będzie miał wartość 0 gracz2wartość 1 ułatwi to pobieranie punktów z tablicy
let aktualnyGracz;

//zmienna boolowska sterująca rozgrywką jeśli true możemy grać jeśli false rozgrywka będzie niemożliwa
let czyMoznaGrac;

//dodajemy tablicę, która przechowa adresy do grafik z kością
const obrazki = ["https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 1. png ? v = 1610038358032 ",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 2. png ? v = 1610038358080 ",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 3. png ? v = 1610038358032 ",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 4. png ? v = 1610038358142 ",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 5. png ? v = 1610038358032 ",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 6. png ? v = 1610038358193 "
];

//funkcja odpowiedzialna za przygotowanie nowej gry
nowaGra();

function nowaGra() {
 //zezwalamy na grę
 czyMoznaGrac = true;
 
 //grę zawsze rozpoczyna gracz 1
 aktualnyGracz = 0;
 
 //ukrywamy kość na początku gry
 document.querySelector('.kosc').style.display = 'none';
 
 //zerujemy wszystkie wyniki
 punkty = [0, 0];
 punktyRundy = 0;
 
 //aktualizujemy interfejs użytkownika z punktami
 document.getElementById('wynik-0').textContent = '0';
 document.getElementById('wynik-1').textContent = '0';
 
 document.getElementById('aktualne-punkty-0').textContent = '0';
 document.getElementById('aktualne-punkty-1').textContent = '0';
 
 //zmieniamy nazwy na Gracz1 i Gracz2 ponieważ podczas rozgrywki będziemy modyfikować te elementy ustawiając tekst zwycięstwo
 document.getElementById('nazwa-0').textContent = 'Gracz 1';
 document.getElementById('nazwa-1').textContent = 'Gracz 2';
 
 //usuwamy klasę zwycięstwo odpowiedzialną za podmianę tekstu Gracz1/2 na zwycięstwo
 document.querySelector('.gracz-0-panel').classList.remove('zwyciestwo');
 document.querySelector('.gracz-1-panel').classList.remove('zwyciestwo');
 
 // usuwamy klasę aktywny odpowiedzialną za wskazywanie aktualnego gracza
 document.querySelector('.gracz-0-panel').classList.remove('aktywny');
 document.querySelector('.gracz-1-panel').classList.remove('aktywny');
 
 //dodajemy klasę aktywny do Gracza1 ponieważ to on zawsze zaczyna grę
 document.querySelector('.gracz-0-panel').classList.add('aktywny');
}

//przycisk Rzuć kością

//dodajemy wykrywacz zdarzeń na naszej stronie, ten konkretny będzie wykrywaćkliknięcie na przycisk Rzuć kością
//tworzymy funkcję anonimową- taką bez nazwy, którą wykorzystamy tylko w tymdanym kontekście i nie będziemy z niej mogli skorzystać poza
document.querySelector('.btn-rzuc').addEventListener('click', function() {

 if (czyMoznaGrac) {
  //rzucamy kością, losujemy wartość 1-6
  const liczbaOczek = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
  //tworzymy zmienną koscObrazek przechowującą odwołanie do elementu kosci nastronie i wyświetlamy kostkę
  const koscObrazek = document.querySelector('.kosc');
  //wybieramy odpowiednią grafike
  koscObrazek.src = obrazki[liczbaOczek - 1];
  //wyświetlamy kość
  koscObrazek.style.display = 'block';

  //aktualizujemy wynik rundy jeśli na kości nie zostało wyrzucone jedno oczko
  if (liczbaOczek != 1) {
   //dodajemy wynik
   punktyRundy += liczbaOczek;
   document.querySelector('#aktualne-punkty-' + aktualnyGracz).textContent = punktyRundy;
  } else {
   //Prosimy uczestników o zapisanie wywołania funkcji a jej definicjenapiszemy na lekcji kolejnej
   //TODO
   //nastepnyGracz();
  }
 }
});