Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.4 kB
1
Indexable
Never
text = input("dawaj teksta do szyfrowania: ")
while True:
  try:
    move = int(input("Dawaj mi przesunięcie (1 - 25): "))
    if move < 1 or move > 25:
      print("Tylko z przedziału 1 - 25")
      continue
    break
  except ValueError:
    print("tylko liczby z przedziału 1 - 25")

# szyfrowanie
szyfr = ''
for ch in text:
  if ord(ch) == 90:
    szyfr += chr(65 + move -1)
  elif ord(ch) == 122:
    szyfr += chr(97 + move - 1)
  else:
    if ord(ch) < 65 or ord(ch) > 90 and ord(ch) < 97 or ord(ch) > 122:
      szyfr += ch
    else:
      if ord(ch) >= 65 and ord(ch) <= 90:
        max = 90
        if ord(ch) + move <= 90:
          szyfr += chr(ord(ch) + move)
        else:
          step = ord(ch) + move - 90
          if ord(ch) + step == 90:
            szyfr += chr(65)
          else:
            szyfr += chr(ord(ch) + step)
      else:
        max = 122
        if ord(ch) + move <= 122:
          szyfr += chr(ord(ch) + move)
        else:
          step = ord(ch) + move - 122
          if ord(ch) + step == 122:
            szyfr += chr(97)
          else:
            szyfr += chr(ord(ch) + step)
  
print(szyfr)