Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
724 B
3
Indexable
Never
# PETLE 
# PETLE SLUZA DO POWTORZENIA KONKRETNEGO ZADANIA 
# PETLA FOR --> POWTORZY SIE OKRESLONA LICZBE RAZY 
# JAK STOWRZYC PETLE FOR W PYTHON 
# for i -> to jest licznik petli in range(100) -> ile razy sie wykona 
# PRZYKLAD 
def zombieSpawn():
  # wlaczam survival 
  survival()
  # spawn zombie przy uzyciu petli for 
  for i in range(100):
    #pisze licznik na czacie 
    player.say(i)
    #spawnuje zombie 
    mobs.spawn(ZOMBIE, randpos(pos(-20, 0, -20), pos(20, 0, 20)))
    # chwilka przerwy 
    loops.pause(100)
  # zmiana czasu 
  for i in range(10000):
    gameplay.time_add(100)
    # chwilka przerwy
    loops.pause(100)

player.on_chat("zombie",zombieSpawn)