Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
8.8 kB
41
Indexable
Never
using System;

namespace Oliotehtävä_4
{
  class Program
  {
    class Opiskelija
    {

      //Kentät 
      private string opiskelijanimi;
      private int ika;
      private int arvosana;
      public static int laskuri;


      //metodit 
      public int muutaArvo()
      {
        arvosana++;
        return arvosana;
      }
      public int muutaIkä()
      {
        ika++;
        return ika;
      }
      public string palautaNimi()
      {

        Console.WriteLine("palautaNimi metodia käytetty");

        return opiskelijanimi;

      }
      public int palautaIka()
      {

        Console.WriteLine("palautaIka metodia käytetty");

        return ika;

      }
      public int palautaArvosana()
      {

        Console.WriteLine("palautaArvosana metodia käytetty");

        return arvosana;

      }

      //oletuskonstruktori 
      public Opiskelija()
      {

        opiskelijanimi = "";

        ika = 0;

        arvosana = 0;

        laskuri++;
        Console.WriteLine("Oletuskonstruktoria käytetty");

      }
      //Ylikuormitettu konstruktori 
      public Opiskelija(string u_opiskelijanimi, int u_ika, int u_arvosana)
      {

        opiskelijanimi = u_opiskelijanimi;

        ika = u_ika;

        arvosana = u_arvosana;

        laskuri++;
        Console.WriteLine("Ylikuormitettua konstruktoria käytetty");
      }
      //set ja get 
      public string OpiskelijaNimi
      {
        set
        {
          Console.WriteLine("Setteriä käytetty");
          opiskelijanimi = value;
        }
        get
        {
          Console.WriteLine("Getteriä käytetty");
          return opiskelijanimi;
        }
      }
      public int Ika
      {
        set { ika = value; }
        get { return ika; }
      }
      public int Arvosana
      {
        set { arvosana = value; }
        get { return arvosana; }
      }

    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //oppilaittein tietojen tulostus
      Console.WriteLine("");
      Opiskelija opiskelija1 = new Opiskelija();
      Console.WriteLine("Olio Opiskelija1 luotu");
      Console.WriteLine("Opiskelijan tiedot on..");
      opiskelija1.OpiskelijaNimi = "Miia";
      opiskelija1.Ika = 16;
      opiskelija1.Arvosana = 4;
      Console.WriteLine("Nimi: {0}", opiskelija1.OpiskelijaNimi);
      Console.WriteLine("Ikä: {0}", opiskelija1.Ika);
      Console.WriteLine("Arvosana: {0}", opiskelija1.Arvosana);
      Console.WriteLine("");
      Opiskelija opiskelija2 = new Opiskelija("Miro", 15, 3);
      Console.WriteLine("Olio Opiskelija2 luotu");
      Console.WriteLine("Nimi: {0}", opiskelija2.OpiskelijaNimi);
      Console.WriteLine("Ikä: {0}", opiskelija2.Ika);
      Console.WriteLine("Arvosana: {0}", opiskelija2.Arvosana);
      Console.WriteLine("");
      Opiskelija opiskelija3 = new Opiskelija("Jari", 13, 5);
      Console.WriteLine("Olio Opiskelija3 luotu");
      Console.WriteLine("Nimi: {0}", opiskelija3.OpiskelijaNimi);
      Console.WriteLine("Ikä: {0}", opiskelija3.Ika);
      Console.WriteLine("Arvosana: {0}", opiskelija3.Arvosana);
      Console.WriteLine("");
      Opiskelija opiskelija4 = new Opiskelija("Maria", 12, 2);
      Console.WriteLine("Olio Opiskelija4 luotu");
      Console.WriteLine("Nimi: {0}", opiskelija4.OpiskelijaNimi);
      Console.WriteLine("Ikä: {0}", opiskelija4.Ika);
      Console.WriteLine("Arvosana: {0}", opiskelija4.Arvosana);
      Console.WriteLine("");

      Console.WriteLine("Muutetaan tietoja..");
      Console.WriteLine("");
      Opiskelija opiskelija11 = new Opiskelija();
      opiskelija11.OpiskelijaNimi = "Miia";
      opiskelija11.Ika = 16;
      opiskelija11.Arvosana = 4;
      Console.WriteLine("");
      Console.Write("Muutetaanko ensimmäisen opiskelijan tietoja? (K/E) ");
      string vastaus = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("");
      if (vastaus == "K")
      {
        Console.Write("Kuinka monella vuodella kasvatetaan ikää? ");
        int vastaus1 = int.Parse(Console.ReadLine());

        for (int i = 1; i < vastaus1; i++)
        {
          Console.WriteLine(opiskelija11.muutaIkä());
          if (opiskelija11.Ika == 17)
          {
            Console.WriteLine("{0} Opiskelija on täysi-ikäinen!", opiskelija11.muutaIkä());
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Ensimmäisen opsikelijan nimi: {0}, uusi ikä: {1} ja uusi arvosana: {2}.", opiskelija11.OpiskelijaNimi, opiskelija11.Ika, opiskelija11.muutaArvo());
      Console.WriteLine("");
      Opiskelija opiskelija22 = new Opiskelija("Miro", 15, 3);
      Console.WriteLine("Olio Opiskelija2 luotu");
      Console.Write("Muutetaanko toisen opiskelijan tietoja? (K/E) ");
      vastaus = Console.ReadLine();
      if (vastaus == "K")
      {
        Console.Write("Kuinka monella vuodella kasvatetaan ikää? ");
        int vastaus1 = int.Parse(Console.ReadLine());

        for (int i = 1; i < vastaus1; i++)
        {
          Console.WriteLine(opiskelija22.muutaIkä());
          if (opiskelija22.Ika == 17)
          {
            Console.WriteLine("{0} Opiskelija on täysi-ikäinen!", opiskelija22.muutaIkä());
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Toisen opsikelijan nimi: {0}, uusi ikä: {1} ja uusi arvosana: {2}.", opiskelija22.OpiskelijaNimi, opiskelija22.Ika, opiskelija22.muutaArvo());
      Console.WriteLine("");
      Opiskelija opiskelija33 = new Opiskelija("Jari", 13, 5);
      Console.WriteLine("Olio Opiskelija3 luotu");
      Console.Write("Muutetaanko kolmannen opiskelijan tietoja? (K/E) ");
      vastaus = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("");
      if (vastaus == "K")
      {
        Console.Write("Kuinka monella vuodella kasvatetaan ikää? ");
        int vastaus1 = int.Parse(Console.ReadLine());

        for (int i = 1; i < vastaus1; i++)
        {
          Console.WriteLine(opiskelija33.muutaIkä());
          if (opiskelija22.Ika == 17)
          {
            Console.WriteLine("{0} Opiskelija on täysi-ikäinen!", opiskelija33.muutaIkä());
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Kolmannen opsikelijan nimi: {0}, uusi ikä: {1} ja uusi arvosana: {2}.", opiskelija33.OpiskelijaNimi, opiskelija33.Ika, opiskelija33.muutaArvo());
      Console.WriteLine("");
      Opiskelija opiskelija44 = new Opiskelija("Maria", 12, 2);
      Console.WriteLine("Olio Opiskelija4 luotu");
      Console.Write("Muutetaanko neljännen opiskelijan tietoja? (K/E) ");
      vastaus = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("");
      if (vastaus == "K")
      {
        Console.Write("Kuinka monella vuodella kasvatetaan ikää? ");
        int vastaus1 = int.Parse(Console.ReadLine());

        for (int i = 1; i < vastaus1; i++)
        {
          Console.WriteLine(opiskelija44.muutaIkä());
          if (opiskelija22.Ika == 17)
          {
            Console.WriteLine("{0} Opiskelija on täysi-ikäinen!", opiskelija44.muutaIkä());
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("Neljännen opsikelijan nimi: {0}, uusi ikä: {1} ja uusi arvosana: {2}.", opiskelija44.OpiskelijaNimi, opiskelija44.Ika, opiskelija44.muutaArvo());
      Console.WriteLine("");
      Console.WriteLine("Olioita luotiin {0}", Opiskelija.laskuri);
    }
  }
}