noToTerazSerioZadanie3

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.8 kB
4
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace noToTerazSerioZadanie3
{
  internal class Program
  {
    static int Maks(int[] inTab, ref int k)
    {
      int min = inTab[0];
      for (int i = 1; i < inTab.Length; i++)
        if (inTab[i] <= min)
          min = inTab[i];

      for (int i = 1; i < inTab.Length; i++)
        if (inTab[i] == min)
          k++;
      return min;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      /* Napisz metodę znajdującą w tablicy jednowymiarowej typu int wartość najmniejszą.
       * Metoda ma mieć parametr ref int w którym podajemy ile razy wartość największa wystąpiła.
       */
      Console.WriteLine("Podaj rozmiar tablicy");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Random r = new Random();
      int[] tab = new int[n];   // utworzenie tablicy o podanym rozmiarze
      int param = 0;       // parametr ref int, ktortnos wystapienia najwiekszej wartości

      // wypelnienie tablicy
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        tab[i] = r.Next(100);

      // wydrukowanie tablicy na ekranie
      Console.WriteLine("Tablica: ");
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        Console.Write(tab[i] + " ");
      Console.WriteLine(" ");

      // wywoalnie metody zwracajacej najmniejszy element tablicy oraz ilosc razy wystapienia tej liczby
      Console.WriteLine("Element najmniejszy " + Maks(tab, ref param) + " wystąpił " + param + " razy");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}