Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
23 days ago
3.9 kB
2
Indexable
Never
#include <xc.h>
#include <libpic30.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
#include "buttons.h"

#define TOTAL_TIME (1500)

volatile unsigned int seconds = TOTAL_TIME;

void delay_ms(unsigned long milliseconds) {
  while (milliseconds--) {
    __delay32(4000); // Zakładając 8 MHz FCY (8 MIPS)
  }
}

int main(void) {
  char buffer[32];
  LCD_Initialize();
  unsigned int remainingSecondsWhite = seconds;
  unsigned int remainingSecondsBlack = seconds;
  int gamePhase = 3; // 0: koniec, 1: tura białych, 2: tura czarnych, 3: start

  while (true) {
    // Obsługa przycisków funkcyjnych S5 i S6
    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) { // Reset gry
      gamePhase = 3;
      remainingSecondsWhite = seconds;
      remainingSecondsBlack = seconds;
    } else if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S6)) { // Mat lub remis
      LCD_ClearScreen();
      if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) {
        LCD_PutString("Mat", strlen("Mat"));
      } else {
        LCD_PutString("Remis", strlen("Remis"));
      }
      delay_ms(2000);
      remainingSecondsWhite = seconds;
      remainingSecondsBlack = seconds;
      gamePhase = 3;
      continue;
    }

    // Wyświetlanie czasu - zawsze w tej samej kolejności
    sprintf(buffer, "czarne: %02u:%02u", remainingSecondsBlack / 60, remainingSecondsBlack % 60);
    LCD_ClearScreen();
    LCD_PutString(buffer, strlen(buffer));
    LCD_PutString("\n", 1); 
    sprintf(buffer, "biale: %02u:%02u", remainingSecondsWhite / 60, remainingSecondsWhite % 60);
    LCD_PutString(buffer, strlen(buffer));


    switch (gamePhase) {

      case 0: // Koniec czasu
        if (remainingSecondsWhite < 1) {
          LCD_PutString("\nBiale przegrywaja", strlen("\nBiale przegrywaja"));
        } else {
          LCD_PutString("\nCzarne przegrywaja", strlen("\nCzarne przegrywaja"));
        }
        __delay_ms(4000);
        remainingSecondsWhite = seconds;
        remainingSecondsBlack = seconds;
        gamePhase = 3; 
        break;

      case 1: // Tura białych
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) { // Zmiana tury 
          gamePhase = 2;
          break;
        }

        __delay_ms(1000); 
        remainingSecondsWhite--;

        if (remainingSecondsWhite < 1) {
          gamePhase = 0;
        }
        break;

      case 2: // Tura czarnych
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) { // Zmiana tury
          gamePhase = 1;
          break;
        }
        __delay_ms(1000); 
        remainingSecondsBlack--;
        if (remainingSecondsBlack < 1) {
          gamePhase = 0;
        }
        break;


      case 3: // Kto zaczyna?
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString("Kto zaczyna?\n s3=biale s4=czarne",32);
        __delay_ms(4000);
        LCD_ClearScreen();
        
        // Dodatkowe sprawdzenie, czy gracz już wybrał
        while (gamePhase == 3) {
          if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3) == true) {
            gamePhase = 1; // Białe zaczynają po naciśnięciu S3
          } else if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4) == true) {
            gamePhase = 2; // Czarne zaczynają po naciśnięciu S4
          }
        }
        break;

      default:
        break;
    }
  }
  return 0;
}
Leave a Comment