Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
8 days ago
1.2 kB
2
Indexable
Never
import cv2
import numpy as np
import time

# Karelerin sayısı ve başlangıç boyutu
num_squares = 10
initial_size = 20
interval = 0.5 # Karelerin açılma hızı (saniye cinsinden)

# Görüntü boyutları
image_size = 500

# Beyaz bir arka plan görüntüsü oluştur
image = np.ones((image_size, image_size, 3), dtype=np.uint8) * 255

# Kareleri çizen fonksiyon
def draw_square(image, size):
  # Görüntünün merkezini bul
  center = image_size // 2
  # Karenin sol üst ve sağ alt köşelerini hesapla
  top_left = (center - size // 2, center - size // 2)
  bottom_right = (center + size // 2, center + size // 2)
  # Kareyi çiz
  cv2.rectangle(image, top_left, bottom_right, (0, 0, 0), 2)

# Ana döngü
for i in range(num_squares):
  # Her bir kare için boyutu hesapla
  size = initial_size + i * 50
  # Arka planı yeniden beyaz yap
  
  # Kareyi çiz
  draw_square(image, size)
  # Görüntüyü göster
  cv2.imshow("Büyüyen Kareler", image)
  # Belirli bir süre bekle (saniye cinsinden)
  time.sleep(interval)
  # Görüntüyü güncelle
  cv2.waitKey(1)

# Kullanıcı bir tuşa basana kadar bekle
cv2.waitKey(0)
# Tüm pencereleri kapat
cv2.destroyAllWindows()
Leave a Comment