Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
900 B
2
Indexable
Never
a
à lôi
ah
bigc
bt
bth
c
cà nhích
cb
chạir
chằm zn
chếc gồi
chu pa pi mô nha nhố
ck
cpink
củ
cx
e
Ét ô ét
fishu
fourk
gét gô
gồi
gớt
gòy sog
h
hoi 
j
j z tr
jack
k
k
khum
kiwi kiwi
ko
kt
lemỏn
lít
ljz
mắc cỡ
Mai đẹt ti ni
mãi mận
mắn
mlem mlem
no start where
noọng
ns
ntn
Ô dề
Pềct
Pha ke
phanh xích lô
pít òy
Rếpct
rùi
sin lũi
sv
tạble
tk
tốp tốp
trc
trmúa hmề
u là trời
ủa
ui
vcl
vk 
xu cà na
zay
zề
zợ
zui
thưn
iu
zô
ní
zội zàng
zộn zàng
dảk
bùn
<3
thui
pp
khất
nỏ
zung
dc
gth
m
b
chạn
tơ 
ss
bh
ny
nyc
ôk
bn
pv
vv
lmao
bủh
gâu gâu
cook
trùy
ms
wth
zỗi
stk
pass
xía xía
vđ
r
lai
ún
đớp
cây
pịp
flexing
k
thíck
ckưa
thường
zắt
p
f
nhìu
chìu
tiu
ak
Leave a Comment