Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
1.7 kB
5
Indexable
Never
# ZADANIE 3 / KLEPSYDRA BOMBA 
def bomba():
  # pobieram aktualna pozycje gracza i dodaje 10 bloczkow odstepu
  pozycja = positions.add(player.position(), pos(0, 0, 10))
  # zapisuje poszczegolne koordynaty pozycji gracza
  x = pozycja.get_value(Axis.X)
  y = pozycja.get_value(Axis.Y)
  z = pozycja.get_value(Axis.Z)

  # 1 segment bomby 
  # budowa piramidy
  blocks.fill(TNT, world(x, y, z), world(x + 10, y, z + 10)) # podstawa
  blocks.fill(TNT, world(x + 1, y + 1, z + 1), world(x + 9, y + 1, z + 9)) # 1 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 2, y + 2, z + 2), world(x + 8, y + 2, z + 8)) # 2 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 3, y + 3, z + 3), world(x + 7, y + 3, z + 7)) # 3 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 4, y + 4, z + 4), world(x + 6, y + 4, z + 6)) # 4 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 5, y + 5, z + 5), world(x + 5, y + 5, z + 5)) # 5 pietro

  # 2 segment bomby - > odwrocona piramida 
  blocks.fill(TNT, world(x + 5, y + 7, z + 5), world(x + 5, y + 7, z + 5)) # 7 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 4, y + 8, z + 4), world(x + 6, y + 8, z + 6)) # 8 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 3, y + 9, z + 3), world(x + 7, y + 9, z + 7)) # 9 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 2, y + 10, z + 2), world(x + 8, y + 10, z + 8)) # 10 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x + 1, y + 11, z + 1), world(x + 9, y + 11, z + 9)) # 11 pietro
  blocks.fill(TNT, world(x, y + 12, z), world(x + 10, y + 12, z + 10)) # 12 pietro

  # zapalnik piramidy 
  loops.pause(2000) # czekam 2 s i odpalam bombe 
  blocks.place(REDSTONE_BLOCK,world(x + 5, y + 6, z + 5))

# połączam bombe do polecenia czatu 
player.on_chat("b", bomba)