Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
8 days ago
6.6 kB
3
Indexable
Never
Để tạo một file Excel với các thuật ngữ thiên văn học từ 1 đến 40, bạn có thể sử dụng thư viện `openpyxl` trong Python. Dưới đây là mã để làm điều đó:

```python
import openpyxl

# Danh sách 40 thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ K
astro_terms = [
  ("K-band", "Dải K", "Một dải tần số trong phổ vi sóng và hồng ngoại gần."),
  ("KBO (Kuiper Belt Object)", "Vật thể vành đai Kuiper", "Các vật thể thiên văn nằm trong vành đai Kuiper, ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương."),
  ("Kelvin", "Kelvin", "Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ thống đo lường quốc tế."),
  ("Kerr Black Hole", "Lỗ đen Kerr", "Một lỗ đen xoay tròn, được mô tả bởi nghiệm Kerr của phương trình trường Einstein."),
  ("Kepler's Laws", "Định luật Kepler", "Ba định luật mô tả chuyển động của các hành tinh quanh Mặt Trời."),
  ("Kepler Space Telescope", "Kính viễn vọng không gian Kepler", "Một kính viễn vọng không gian được NASA phóng lên để tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời."),
  ("Kilonova", "Kilonova", "Một loại nổ sao lớn sinh ra khi hai sao neutron va chạm."),
  ("Kinematic", "Động học", "Nghiên cứu chuyển động của các vật thể thiên văn mà không xét đến nguyên nhân gây ra chuyển động."),
  ("Kuiper Belt", "Vành đai Kuiper", "Vùng không gian nằm ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương, chứa nhiều vật thể băng nhỏ."),
  ("Kirkwood Gaps", "Khoảng trống Kirkwood", "Các vùng trống trong vành đai tiểu hành tinh do ảnh hưởng hấp dẫn của Sao Mộc."),
  ("Kronian", "Kronian", "Liên quan đến Sao Thổ hoặc hệ thống các vệ tinh của nó."),
  ("Kleopatra", "Kleopatra", "Tiểu hành tinh có hình dạng giống xương chó."),
  ("Krasovsky Ellipsoid", "Elip Krasovsky", "Một elip tham chiếu được sử dụng trong địa lý và thiên văn học."),
  ("Kuiper Airborne Observatory", "Đài quan sát trên không Kuiper", "Một đài quan sát trên không của NASA dùng để nghiên cứu các hiện tượng thiên văn."),
  ("K-type Star", "Sao loại K", "Các ngôi sao có nhiệt độ bề mặt từ 3.700 đến 5.200 độ Kelvin."),
  ("Kinematic Sunyaev-Zeldovich Effect", "Hiệu ứng Sunyaev-Zeldovich động học", "Hiệu ứng gây ra bởi chuyển động của các đám khí nóng trong thiên hà."),
  ("Kohoutek", "Kohoutek", "Sao chổi được phát hiện bởi nhà thiên văn học Luboš Kohoutek."),
  ("Kirkwood's Law", "Định luật Kirkwood", "Định luật về sự phân bố các tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh."),
  ("Kant-Laplace Hypothesis", "Giả thuyết Kant-Laplace", "Giả thuyết về sự hình thành hệ Mặt Trời từ một đám mây bụi và khí."),
  ("Klein Bottle", "Chai Klein", "Một bề mặt không có ranh giới và không có định hướng trong toán học."),
  ("Kalliope", "Kalliope", "Một tiểu hành tinh lớn trong vành đai tiểu hành tinh."),
  ("Kinematic Pair", "Cặp động học", "Hai vật thể thiên văn có chuyển động tương quan với nhau."),
  ("Kozai Mechanism", "Cơ chế Kozai", "Hiệu ứng gây ra bởi tương tác hấp dẫn giữa các vật thể trong quỹ đạo nghiêng."),
  ("Keck Observatory", "Đài quan sát Keck", "Một trong những đài quan sát thiên văn lớn nhất thế giới, nằm ở Hawaii."),
  ("Kirkwood Resonance", "Cộng hưởng Kirkwood", "Sự cộng hưởng động học giữa các vật thể trong vành đai tiểu hành tinh và Sao Mộc."),
  ("Kaon", "Kaon", "Một loại hạt meson chứa một quark lạ."),
  ("Kiloparsec (kpc)", "Kiloparsec", "Đơn vị đo khoảng cách bằng 1.000 parsec."),
  ("Kelvin-Helmholtz Instability", "Bất ổn Kelvin-Helmholtz", "Hiện tượng xảy ra khi có sự chênh lệch vận tốc giữa hai lớp chất lỏng hoặc khí."),
  ("Klein-Nishina Formula", "Công thức Klein-Nishina", "Công thức mô tả tán xạ của photon trên electron tự do."),
  ("KELT", "KELT", "Kính viễn vọng nhỏ có chi phí thấp dùng để phát hiện các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời."),
  ("Kugler Belt", "Vành đai Kugler", "Vùng không gian nằm ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương, tương tự như vành đai Kuiper."),
  ("Kerr-Newman Black Hole", "Lỗ đen Kerr-Newman", "Một lỗ đen xoay tròn có điện tích."),
  ("Kronian System", "Hệ thống Kronian", "Hệ thống các vệ tinh quay quanh Sao Thổ."),
  ("Kepler's Third Law", "Định luật thứ ba của Kepler", "Định luật mô tả mối quan hệ giữa khoảng cách trung bình từ một hành tinh đến Mặt Trời và chu kỳ quay quanh Mặt Trời của nó."),
  ("Klein-Gordon Equation", "Phương trình Klein-Gordon", "Phương trình trong lý thuyết trường lượng tử mô tả các hạt boson."),
  ("Kelvin Scale", "Thang đo Kelvin", "Thang đo nhiệt độ tuyệt đối bắt đầu từ 0 Kelvin, tương ứng với -273.15 độ Celsius."),
  ("Kirkwood Gaps", "Khoảng trống Kirkwood", "Các vùng trống trong vành đai tiểu hành tinh do ảnh hưởng hấp dẫn của Sao Mộc."),
  ("Kardashev Scale", "Thang đo Kardashev", "Thang đo giả thuyết phân loại các nền văn minh dựa trên mức độ sử dụng năng lượng."),
  ("Kuiper Belt", "Vành đai Kuiper", "Vùng không gian nằm ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương, chứa nhiều vật thể băng nhỏ."),
  ("Keplerian Orbit", "Quỹ đạo Kepler", "Quỹ đạo của một vật thể thiên văn tuân theo các định luật của Kepler."),
]

# Tạo một workbook mới và active worksheet
wb = openpyxl.Workbook()
ws = wb.active

# Thêm tiêu đề cho các cột
ws.append(["Tên tiếng Anh", "Tên tiếng Việt", "Giải thích nghĩa bằng tiếng Việt"])

# Thêm các thuật ngữ vào bảng tính
for term in astro_terms:
  ws.append(term)

# Lưu workbook vào file Excel
wb.save("astro_terms_K.xlsx")
```

Chạy đoạn mã trên sẽ tạo ra một file Excel tên là `astro_terms_K.xlsx` chứa 40 thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ K với ba cột: tên tiếng Anh, tên tiếng Việt và giải thích nghĩa bằng tiếng Việt.
Leave a Comment