Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
2.5 kB
3
Indexable
Never
# aktualne miejsce odrodzenia gracza, zmienne w zależności od checkpo
# intu, który zaliczymy

aktualnaPozycjaOdrodzenia=player.position()

#zmienna pomocnicza dzięki niej 
#dany etap będzie tworzony raz w ramach jednej rozgrywki

czyEtap1 = False
czyEtap2 = False
#budujemy schody oraz pierwszą platformę ładującą etap 1
def nowyParkour():
  #teleportujemy konstruktor w okolice gracza
  builder.teleport_to(pos(5,0,0))
  # obacamy
  builder.face(EAST)

  for i in range(70):
    builder.place(PURPUR_STAIRS)

    builder.shift(1, 1, 0)

  #oznaczamy bieżącą pozycję konstruktora
  builder.mark()
  builder.shift(2,0,-4)

  #konstruktor wypełnia przestrzeń blokami od znaku(mark) do obecn
  #ej pozycji
  builder.fill(DIAMOND_BLOCK)

player.on_chat('start',nowyParkour)

def etap1i2(obrotKonstruktora,rodzajToru,rodzajCheckpoint):
  #teleport konstruktora pod platformę i przesunięcie
  builder.teleport_to(pos(1,-4,0))
  builder.mark()
  builder.face(EAST)

  for i in range(2):
    for j in range(5):
      #przesuwamy konstruktor
      builder.move(FORWARD, randint(3, 8))
      #tworzymy linie z danego bloku
      builder.line(rodzajToru)
      #przesuwamy konstruktor w celu zrobienia przerwy pomiędzy blokami
      builder.move(FORWARD, randint(2,3))
      #oznaczamy aktualną pozycję 
      #żeby to od niej budowała się kolejna linia
      builder.mark()

    builder.turn(obrotKonstruktora)
  #tworzymy nową platformę
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  builder.fill(rodzajCheckpoint)def smierc():
  #dodajemy przerwę żeby poprawnie działało odradzanie gracza na
  #platformie checkpoint:
  # przerwa 500, aktualnaPozycjaOdrodzenia
  loops.pause(500)
  player.teleport(aktualnaPozycjaOdrodzenia)

player.on_died(smierc)

#pętla sterująca ładowaniem etapów oraz system checkpoint
while True:
  if blocks.test_for_block(DIAMOND_BLOCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap1:
    #aktualizujemy pozycje gracza
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    czyEtap1 = True
    etap1i2(RIGHT_TURN,SLIME_BLOCK,GOLD_BLOCK)

  elif blocks.test_for_block(GOLD_BLOCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap2:
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    czyEtap2 = True
    etap1i2(LEFT_TURN,MAGENTA_STAINED_GLASS_PANE,BEDROCK)


  
Leave a Comment