Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
a month ago
2.8 kB
1
Indexable
Never
 // Obține data și ora curentă
      DateTime dataCurenta = DateTime.Now;

      // Obține luna curentă și luna următoare
      int lunaCurenta = dataCurenta.Month;
      int lunaUrmatoare = dataCurenta.AddMonths(1).Month;


      //STOCHEZ DATE PE LUNA CURENTA
      var DateCereriLunaCurenta = DateCereri.Where(date => date.Month == lunaCurenta)
                              .ToList();

      //STOCHEZ DATE PE LUNA URMATOARE
      var DateCereriLunaUrmatoare = DateCereri.Where(date => date.Month == lunaUrmatoare)
                              .ToList();
      //STOCHEZ DATE REVIZUITE PE LUNA CURENTA
      var dateRevizuiteLunaCurenta = await _context.DateRevizuite.Where(s => s.IdAngajat == angajatID && s.DataRevizuita.Month == lunaCurenta).ToListAsync();

      //STOCHEZ DATE REVIZUITE PE LUNA URMATOARE
      var dateRevizuiteLunaUrmatoare = await _context.DateRevizuite.Where(s => s.IdAngajat == angajatID && s.DataRevizuita.Month == lunaUrmatoare).ToListAsync();

      //INDEXI
      var counterCM = 0;
      var counterNM = 0;

      // Numărul maxim de zile permise
      int maxDaysAllowed = 4;

      // Calculul zilelor rămase pentru luna curentă
      int dateRamaseLunaCurenta = Math.Max(0, maxDaysAllowed - (DateCereriLunaCurenta.Count() - dateRevizuiteLunaCurenta.Count()));

      // Calculul zilelor rămase pentru luna următoare
      int dateRamaseLunaUrmatoare = Math.Max(0, maxDaysAllowed - (DateCereriLunaUrmatoare.Count() - dateRevizuiteLunaUrmatoare.Count()));


      //ACTUALIZEZ INDEXII
      var selectedStartDates = new DateTime[] { selectedStartDate1, selectedStartDate2, selectedStartDate3, selectedStartDate4 };

      foreach (var selectedStartDate in selectedStartDates)
      {
        if (selectedStartDate != DateTime.MinValue)
        {
          if (selectedStartDate.Month == lunaCurenta)
            counterCM++;
          else if (selectedStartDate.Month == lunaUrmatoare)
            counterNM++;
        }
      }


      //VALIDEZ;
      if ((counterCM + (maxDaysAllowed - dateRamaseLunaCurenta)) > maxDaysAllowed)
      {
        return BadRequest(new { success = false, message = "Nu puteți alege mai mult de 4 date în luna curentă." });
      }

      if ((counterNM + (maxDaysAllowed - dateRamaseLunaCurenta)) > maxDaysAllowed)
      {
        return BadRequest(new { success = false, message = "Nu puteți alege mai mult de 4 date în luna următoare." });
      }