Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
3.8 kB
2
Indexable
Never
#include <xc.h>
#include <libpic30.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
#include "buttons.h"

#define TOTAL_TIME_p1 (3) // w sekundach dla gracza 1
#define TOTAL_TIME_p2 (3) // w sekundach dla gracza 2

volatile unsigned int seconds_p1 = TOTAL_TIME_p1;
volatile unsigned int seconds_p2 = TOTAL_TIME_p2;

int main(void) {
  char buffer[32]; // Bufor dla obu czasów
  LCD_Initialize(); 
  unsigned int remainingSeconds_p1 = seconds_p1;
  unsigned int remainingSeconds_p2 = seconds_p2;
  int zmiana = 3;

  while(true) {
    switch(zmiana) {
      
      if (BUTTON_IsPressed ( BUTTON_S6 ) == true) {
        zmiana = 3;
      }

      case 0: // Koniec czasu
        LCD_ClearScreen();
        if(remainingSeconds_p1 < 1) {
          LCD_PutString("Koniec czasu p1", strlen("Koniec czasu p1"));
        } else {
          LCD_PutString("Koniec czasu p2", strlen("Koniec czasu p2"));
        }
        __delay32(4000000); // Czekamy 10 sekund
        zmiana = 3; // Reset do ekranu startowego

      case 1: // Tura gracza 1
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3) == true) {
          remainingSeconds_p1 += 2;
          zmiana = 2;
          break;
        }
        // Formatowanie i wyświetlanie czasu gracza 1
        sprintf(buffer, "%02u:%02u p1", remainingSeconds_p1 / 60, remainingSeconds_p1 % 60);
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString(buffer, strlen(buffer));
        LCD_PutString("\n", 1); // Nowa linia
        // Formatowanie i wyświetlanie czasu gracza 2 (bez zmniejszania)
        sprintf(buffer, "%02u:%02u p2", remainingSeconds_p2 / 60, remainingSeconds_p2 % 60);
        LCD_PutString(buffer, strlen(buffer));
        __delay32(4000000); // Czekamy sekundę
        remainingSeconds_p1--;
        if(remainingSeconds_p1 < 1) {
          zmiana = 0;
        }
        break;

      case 2: // Tura gracza 2 - analogicznie do case 1
        if (BUTTON_IsPressed ( BUTTON_S4 ) == true) {
          remainingSeconds_p2 = remainingSeconds_p2 + 2;
          zmiana = 1;
          break;
        }
        // Formatowanie i wyświetlanie czasu gracza 2
        sprintf(buffer, "%02u:%02u p2", remainingSeconds_p2 / 60, remainingSeconds_p2 % 60);
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString(buffer, strlen(buffer));
        LCD_PutString("\n", 1); // Nowa linia
        // Formatowanie i wyświetlanie czasu gracza 1 (bez zmniejszania)
        sprintf(buffer, "%02u:%02u p1", remainingSeconds_p1 / 60, remainingSeconds_p1 % 60);
        LCD_PutString(buffer, strlen(buffer));
        __delay32(4000000); //czekamy sekundę
        remainingSeconds_p2--;
        if(remainingSeconds_p2 < 1) {
          zmiana = 0;
        }
        break;


      case 3:
        LCD_PutString("Kto zaczyna?\n s3=p1 s4=p2",32);
        __delay32(4000000);
        LCD_ClearScreen();
        if (BUTTON_IsPressed ( BUTTON_S3 ) == true) {
          zmiana = 1;
          break;
        }
        if (BUTTON_IsPressed ( BUTTON_S4 ) == true) {
          zmiana = 2;
          break;
        }

      default:
        break;
    }
  }
  return 0;
}
Leave a Comment