ARena runda 1

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 months ago
2.6 kB
3
Indexable
Never
def ekwipunek():
  player.execute("/clear")
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), NETHERITE_PICKAXE, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), NETHERITE_SWORD, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), NETHERITE_HELMET, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), NETHERITE_CHESTPLATE, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), NETHERITE_LEGGINGS, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), NETHERITE_BOOTS, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), BOW, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), ARROW, 64)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIRT, 64)

def runda1(x,y,z,runda):
  blocks.print(runda, SEA_LANTERN, world(x+5,y+10,z+45), WEST)
  mobs.spawn(ZOMBIE, randpos(world(x+5,y+5,z+5), world(x+35,y+5,z+35)))
  loops.pause(1000)
  mobs.spawn(SKELETON, randpos(world(x+5,y+5,z+5), world(x+35,y+5,z+35)))
  loops.pause(1000)
  mobs.spawn(CREEPER, randpos(world(x+5,y+5,z+5), world(x+35,y+5,z+35)))
  loops.pause(1000)
  mobs.spawn(BLAZE, randpos(world(x+5,y+5,z+5), world(x+35,y+5,z+35)))
  loops.pause(1000)
  mobs.spawn(GHAST, randpos(world(x+5,y+5,z+5), world(x+35,y+5,z+35)))
  loops.pause(1000)
  # Czas na przejście rundy
  loops.pause(45000)


#funkcja odpowiedzialna za przygotowanie areny
def arenaKonstruktor():
  #ustawiamy noc
  gameplay.time_set(DayTime.NIGHT)
  #pobieramy aktualne kordy gracza z małym przesuniecięm na osi x tak żeby arena nie budowała się na graczu
  pozycja=positions.add(player.position(), pos(10, 0, 0))
  x=pozycja.get_value(Axis.X)
  y=pozycja.get_value(Axis.Y)
  z=pozycja.get_value(Axis.Z)
  #tworzymy arenę
  blocks.fill(STONE_BRICKS, world(x,y,z),world(x+40,y+4,z+40))
  #tworzymy w narożnikach areny diamentowe pola potrzebne dla bloku beacon aby ten mógł wypuścić wiązkę światła
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x,y+4,z),world(x+2,y+4,z+2))
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x+38,y+4,z),world(x+40,y+4,z+2))
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x,y+4,z+38),world(x+2,y+4,z+40))
  blocks.fill(DIAMOND_BLOCK, world(x+38,y+4,z+38),world(x+40,y+4,z+40))

  #dodajemy bloki beacon
  blocks.place(BEACON, world(x+1,y+5,z+1))
  blocks.place(BEACON, world(x+39,y+5,z+1))
  blocks.place(BEACON, world(x+1,y+5,z+39))
  blocks.place(BEACON, world(x+39,y+5,z+39))

  #tworzymy schody
  for i in range(15,21):
    shapes.line(STONE_BRICK_STAIRS, world(x-4,y,z+i), world(x,y+4,z+i))

  ekwipunek()

  blocks.print("RUNDA", SEA_LANTERN, world(x+35,y+10,z+45), WEST)

player.on_chat("arena", arenaKonstruktor)
Leave a Comment