Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
883 B
1
Indexable
Never
import os

def add_suffix_to_files(directory, suffix):
  # Sprawdź czy podany katalog istnieje
  if not os.path.isdir(directory):
    print("Podany katalog nie istnieje.")
    return
  
  # Przechodzenie przez wszystkie pliki w katalogu
  for filename in os.listdir(directory):
    # Sprawdź czy to plik
    if os.path.isfile(os.path.join(directory, filename)):
      # Rozdziel nazwę pliku i rozszerzenie
      name, ext = os.path.splitext(filename)
      # Zmień nazwę pliku przez dodanie suffixu
      new_name = f"{name}{suffix}{ext}"
      # Zmień nazwę pliku
      os.rename(os.path.join(directory, filename), os.path.join(directory, new_name))

# Podaj ścieżkę do katalogu
directory_path = "ścieżka/do/katalogu"

# Dodaj "-image" do nazw plików w katalogu
add_suffix_to_files(directory_path, "-image")
Leave a Comment