buyuyen kare

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 days ago
2.7 kB
2
Indexable
Never
import cv2
import numpy as np
import time #zamanı ölçmek ve uyku fonksiyonlarını kullan

def buyuyen_kare(genisleme_hizi, sure):
  
  # Parametre sınırlarını kontrol et
  genisleme_hizi = max(100, min(genisleme_hizi, 1000)) #Karelerin büyüme hızı (milisaniye cinsinden, varsayılan 500ms)
  sure = max(45, min(sure, 5 * 60)) # süre saniye cinsinden, max 5 dakika (300 saniye) Programın çalışma süresi (saniye cinsinden, varsayılan 45 saniye)
  
  # Beyaz tuvali oluştur
  canvas = np.ones((500, 500, 3), dtype="uint8") * 255 # *255 tuvali beyaz yapar
  
  baslangic_zamani = time.time() #Başlangıç zamanı kaydedilir.işlemin ne kadar sürdüğünü kaydettik. 
  while time.time() - baslangic_zamani < sure: #Belirtilen süre boyunca döngü devam eder.
    size = 50
    while size <= 450:
      
      canvas.fill(255) # Tuvali temizle (beyaza boya)
           
      # Ortada daire çiz
      cv2.circle(canvas, (250, 250), 5, (169, 169, 169), -1)
      
      # Tüm kareleri çiz,her büyük karenin içinde birden fazla küçük kare çizmek için current_size değişkeni kullandık. Büyürken içerideki küçük kareleri de çiziyor
      current_size = size 
      while current_size >= 50:
        top_left = (250 - current_size // 2, 250 - current_size // 2)
        bottom_right = (250 + current_size // 2, 250 + current_size // 2)
        cv2.rectangle(canvas, top_left, bottom_right, (104, 104, 104), 3)
        current_size -= 50
      
      # En son kareyi işaretle
      top_left = (250 - size // 2, 250 - size // 2)
      bottom_right = (250 + size // 2, 250 + size // 2)
      cv2.circle(canvas, top_left, 8, (0, 0, 255), -1) #(225,225)
      cv2.circle(canvas, bottom_right, 8, (0, 0, 255), -1) #(275,275)
      cv2.circle(canvas, (top_left[0], bottom_right[1]), 8, (0, 0, 255), -1) # (225,275)=(top_left[0],bottom_right[1])
      cv2.circle(canvas, (bottom_right[0], top_left[1]), 8, (0, 0, 255), -1) #(275,225)=(bottom_right[0], top_left[1])
      
      cv2.imshow("Buyuyen Kare", canvas)
      if cv2.waitKey(genisleme_hizi) & 0xFF == 27: # ESC tuşuna basılarak çıkılabilir
        cv2.destroyAllWindows()
        return
      # if cv2.waitKey(500) & 0xFF == ord("q"): #q yazınca kapanıyor
        # break
      
      size += 50
    
  cv2.destroyAllWindows()
  
# Fonksiyonu çağırsak
buyuyen_kare(genisleme_hizi= 2000, sure= 60)
Leave a Comment