Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.2 kB
2
Indexable
Never
% Podane zbiory rozmyte A i B
A = [0.3, 1; 0.7, 2; 0.5, 3; 0.8, 4];
B = [0.5, -2; 0.4, -1; 1.0, 0; 0.7, 2; 0.6, 3];

% Definicja odwzorowań f
f1 = @(x) 2 * x + 1;
f2 = @(x) (x - 2).^2 + 5;
f3 = @(x, y) x .* y;
f4 = @(x, y) (x - 3) .* y.^2;
f5 = @(x, y) (x - 3).^2 .* y.^2;

% Inicjalizacja zmiennych C dla każdego odwzorowania f
C1 = zeros(size(A, 1), 1);
C2 = zeros(size(A, 1), 1);
C3 = zeros(size(A, 1), 1);
C4 = zeros(size(A, 1), 1);
C5 = zeros(size(A, 1), 1);

% Wyznaczenie zbioru C dla każdego punktu z A
for i = 1:size(A, 1)
  x = A(i, 1);
  y = A(i, 2);
  C1(i) = f1(x);
  C2(i) = f2(x);
  C3(i) = f3(x, y);
  C4(i) = f4(x, y);
  C5(i) = f5(x, y);
end

% Wykresy zbiorów C
subplot(3, 2, 1);
stem(A(:, 1), C1);
title('f(x) = 2x + 1');
xlabel('x');
ylabel('Membership');

subplot(3, 2, 2);
stem(A(:, 1), C2);
title('f(x) = (x - 2)^2 + 5');
xlabel('x');
ylabel('Membership');

subplot(3, 2, 3);
stem(A(:, 1), C3);
title('f(x, y) = xy');
xlabel('x');
ylabel('Membership');

subplot(3, 2, 4);
stem(A(:, 1), C4);
title('f(x, y) = (x - 3)y^2');
xlabel('x');
ylabel('Membership');

subplot(3, 2, 5);
stem(A(:, 1), C5);
title('f(x, y) = (x - 3)^2 * y^2');
xlabel('x');
ylabel('Membership');
Leave a Comment