nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
6 months ago
5.1 kB
1
Indexable
Never
#funkcja tworząca zamek
#minimalna długość murów to 20 przy mniejszych wartościach schody nie generują się poprawnie
#liczba określająca długość murów musi być PARZYSTA żeby wierzchołki się poprawnie wygenerowały
#zalecana wysokość muru to 4, tylko wtedy creppery będą mogły się aktywować i wybuchnąć
 
def zamekKonstruktor(mur,wysokosc):
  dlMuru = mur
  dlMuruKopia = dlMuru / 2
  wysokoscMuru = wysokosc
  builder.teleport_to(pos(-5, 0, 5))
  builder.set_origin()
  builder.mark()
  i = 0
  #pętla tworząca 3 warstwowe mury dookoła gracza
  while i < 3:
    j = 0
    while j < 4:
      builder.move(FORWARD, dlMuru)
      builder.raise_wall(MOSSY_STONE_BRICKS, wysokoscMuru)
      builder.turn(RIGHT_TURN)
      j += 1
    dlMuru += -2
    builder.move(RIGHT, 1)
    builder.move(FORWARD, 1)
    builder.mark()
    i += 1
  builder.move(UP, wysokoscMuru - 1)
  builder.face(WEST)
  builder.move(BACK, 15)
  builder.mark()
  i = 0
  #pętla tworząca schody
  while i < wysokoscMuru - 1:
    builder.shift(1, -1, 0)
    builder.line(STONE_BRICK_STAIRS)
    i += 1
  builder.teleport_to_origin()
  builder.move(UP, wysokoscMuru)
  builder.face(NORTH)
  builder.mark()
  i = 0
  #pętla tworząca wierzchołki
  while i < 4:
    j = 0
    while j < dlMuruKopia:
      builder.place(SEA_LANTERN)
      builder.move(FORWARD, 2)
      j += 1
    builder.turn(RIGHT_TURN)
    i += 1
player.on_chat("zamek", zamekKonstruktor)

# Listy/Tablice 
# Listy to zbior wartosci/zmiennych 
# Zmienna ktora przechowuje wiele wartosci 
tablica = ["Michal", 25, 2023] # tablica przechowuje 3 wartosci 
# Odwołanie się do elementu tablicy aby pobrac wartosc
player.say(tablica[0]) # wypisz w czacie index 0 / 1 element z tablicy
powitanie = "Czesc " + tablica[0] + "w "+ tablica[2] + " roku" + "Masz "+ tablica[1] + "lat"
player.say(powitanie)

# Przyklad 2 
imiona = ["Maciek", "Karol", "Józef"] # tablica przechowuje 3 imiona,
for i in range(len(imiona)): # funkcja len(nazwaTablicy) pozwala nam sprawdzic jej dlugosc dla petli for
  player.say("Witaj " + imiona[i]) # wypisz na czacie kolejne imiona przez odwolanie do index przez licznik petli 'i'

# ekwipunek 
def ekwipunek():
  eq = [ DIAMOND_SWORD, 1, # CO, ILOSC
      TORCH, 128,
      DIAMOND_HELMET, 1,
      DIAMOND_BOOTS, 1,
      BOW, 1,
      ARROW, 128,
      GOLDEN_APPLE, 3,
      ENCHANTED_APPLE, 3,
      LADDER, 64,
      DIAMOND_CHESTPLATE, 1,
      DIAMOND_LEGGINGS, 1,
      DIAMOND_HORSE_ARMOR, 1,
      SHIELD, 1,
      IRON_DOOR, 8,
      DIAMOND_AXE, 1,
      DIAMOND_SHOVEL, 1]
  for i in range(0, len(eq), 2): # petla wykonujaca sie od 0 do konca listy, co 2 => 0, 2, 4, 6, 8, 10 ....
    przedmiot = eq[i] # index dla przedmiotu 
    ilosc = eq[i + 1] # index dla ilosci 
    mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), przedmiot, ilosc)
player.on_chat('eq', ekwipunek) 

# 1 dodatek - kon
def spawnKonia():
  mobs.spawn(HORSE, pos(2, 0, 0)) # spawn konia
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), SADDLE, 1)
#przypisanie do czatu na litere 'k' lub 'kon'
player.on_chat("kon",spawnKonia)

# 2 dodatek - enchant luku 
def zaczarujLuk():
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Power", 5)
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER),"Flame", 1)
player.on_chat("luk", zaczarujLuk)

# 1 super-atak
def deszczStrzalTnt(rodzajStrzal, x, z): # a 0 lub 1 10,10
  # Ustalam jaki rodzaj pocisku
  if(rodzajStrzal == 0):
    rodzajStrzal = ARROW_PROJECTILE_MOB
  else: 
    rodzajStrzal = PRIMED_TNT
  # robie spawn 20xstrzal
  for i in range(50):
    pozycja = randpos(pos(x, 15, z), pos(x + 15, 15, z+15))
    mobs.spawn(rodzajStrzal, pozycja)
player.on_chat("a", deszczStrzalTnt) # przypisanie do czatu 

# 2 super-atak - NEPTUN
def neptun():
  gameplay.set_weather(THUNDER)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), TRIDENT, 1)
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Channeling", 1)
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Unbreaking", 3)
  loops.pause(30000) # 30s = 30 000ms
  gameplay.set_weather(CLEAR)
player.on_chat("n", neptun)

# spawn mobow
def spawnMobow(liczbaFal):
  # ustawienia poczatkowe dla swiata, tryb gry etc.
  gameplay.set_difficulty(NORMAL)
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  gameplay.set_weather(CLEAR)
  gameplay.time_set(DayTime.NIGHT)
  # ustalenie listy z mobami do spawnu 
  moby = [CREEPER, ZOMBIE, SKELETON, SPIDER, ENDERMAN, BLAZE, GHAST, WITHER]
  # ustalenie fal spawnu mobow
  spawnStart = 5
  for i in range(liczbaFal):
    for j in range(spawnStart):
      for m in range(len(moby)):
        # ustalic pozycja startowa
        pozycja = randpos(pos(20, 3, 20), pos(35, 5, 35))
        mobs.spawn(moby[m], pozycja)
      loops.pause(30000 * liczbaFal)
player.on_chat("start", spawnMobow) # start 3

nord vpnnord vpn
Ad