Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
mysql
7 months ago
3.3 kB
1
Indexable
Never
-- Створення таблиці "Клієнти"
CREATE TABLE Клієнти (
  Id INT PRIMARY KEY,
  ПІБ VARCHAR(255),
  Посвідчення_водія VARCHAR(255),
  Дата_отримання_посвідчення_водія DATE
);

-- Створення таблиці "Моделі"
CREATE TABLE Моделі (
  Id INT PRIMARY KEY,
  Назва_моделі VARCHAR(255),
  Марка VARCHAR(255),
  Ціна_за_день_оренди DECIMAL(10, 2),
  Місткість INT,
  Тип_кузова VARCHAR(255)
);

-- Створення таблиці "Автомобілі"
CREATE TABLE Автомобілі (
  Id INT PRIMARY KEY,
  Держномер VARCHAR(20),
  Рік_випуску INT,
  Колір VARCHAR(255),
  Стан VARCHAR(255),
  Пробіг INT,
  Модель_Id INT,
  FOREIGN KEY (Модель_Id) REFERENCES Моделі(Id)
);

-- Створення таблиці "Договори_на_оренду"
CREATE TABLE Договори_на_оренду (
  Id INT PRIMARY KEY,
  Клієнт_Id INT,
  Автомобіль_Id INT,
  Дата_укладення_договору DATETIME,
  Тривалість_договору NUMERIC(3, 0),
  Вартість_договору DECIMAL(10, 2),
  Дата_повернення DATETIME,
  FOREIGN KEY (Клієнт_Id) REFERENCES Клієнти(Id),
  FOREIGN KEY (Автомобіль_Id) REFERENCES Автомобілі(Id)
);

-- Створення таблиці "Оренда_Автомобілів"
CREATE TABLE Оренда_Автомобілів (
  Договір_Id INT,
  Автомобіль_Id INT,
  PRIMARY KEY (Договір_Id, Автомобіль_Id),
  FOREIGN KEY (Договір_Id) REFERENCES Договори_на_оренду(Id),
  FOREIGN KEY (Автомобіль_Id) REFERENCES Автомобілі(Id)
);


-- Перевірка на термін дії водійського посвідчення
DELIMITER //
CREATE TRIGGER Перевірка_терміну_посвідчення
BEFORE INSERT ON Договори_на_оренду
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE дія DATE;
  SELECT Дата_отримання_посвідчення_водія INTO дія FROM Клієнти WHERE Id = NEW.Клієнт_Id;
  IF DATE_ADD(дія, INTERVAL 10 YEAR) < NOW() THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Термін дії посвідчення закінчився';
  END IF;
END;
//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE TRIGGER check_duration_trigger
BEFORE INSERT ON Договори_на_оренду
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE duration_period INT;
  SET duration_period = DATEDIFF(NEW.Дата_повернення, NEW.Дата_укладення_договору);
  
  IF NEW.Тривалість_договору < duration_period THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Тривалість договору не може бути менше періоду від укладення до повернення';
  END IF;
END;
//
DELIMITER ;


ALTER TABLE Клієнти
ADD COLUMN QR_код VARCHAR(255);


ALTER TABLE Моделі
MODIFY COLUMN Ціна_за_день_оренди DECIMAL(12, 2);
Leave a Comment