Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
17 days ago
123 B
2
Indexable
Never
const [linkHandler] = await framess[3].$x("//h4[contains(., 'Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.)')]");