Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
14 days ago
12 kB
3
Indexable
Never
Được rồi, dưới đây là một danh sách 50 thuật ngữ thiên văn học, mỗi thuật ngữ đi kèm với tên tiếng Anh, tiếng Việt và giải thích nghĩa bằng tiếng Việt. Mình sẽ sử dụng danh sách này để tạo một file Excel với 3 cột như yêu cầu của bạn:

```python
import openpyxl

# Danh sách 50 thuật ngữ thiên văn học
astro_data = [
  ("Ice Giant", "Hành tinh băng", "Hành tinh khí khổng lồ có thành phần chủ yếu là nước đá và khí metan."),
  ("Inclination", "Độ nghiêng", "Góc nghiêng của một quỹ đạo so với mặt phẳng tham chiếu."),
  ("Infrared", "Hồng ngoại", "Phạm vi bước sóng của ánh sáng vượt xa phía đỏ của quang phổ."),
  ("Interstellar", "Liên sao", "Thứ thuộc về hay xảy ra giữa các sao."),
  ("Io", "Io", "Một trong bốn vệ tinh lớn nhất của sao Mộc."),
  ("Ionization", "Ion hóa", "Quá trình một nguyên tử hay phân tử mất điện tử."),
  ("Irregular Galaxy", "Ngân hà bất thường", "Loại ngân hà không có cấu trúc đặc trưng."),
  ("ISS", "Trạm vũ trụ quốc tế", "Cơ sở vũ trụ trên quỹ đạo Trái Đất."),
  ("Impact Crater", "Hố va chạm", "Hố giống như cái hố dưới bề mặt của một hành tinh."),
  ("Inertia", "Quán tính", "Tính chất của vật thể tiếp tục di chuyển hoặc nghỉ yên."),
  ("Impact Event", "Sự kiện va chạm", "Sự kiện khi một vật thể từ không gian chạm vào bề mặt của một hành tinh."),
  ("Inner Planets", "Hành tinh trong", "Nhóm các hành tinh nằm gần Mặt Trời trong hệ Mặt Trời."),
  ("Intergalactic", "Liên ngân hà", "Điều gì đó liên quan hoặc xảy ra giữa các ngân hà khác nhau."),
  ("International Astronomical Union (IAU)", "Liên đoàn thiên văn quốc tế", "Tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu và đặt tên các thiên thể vũ trụ."),
  ("Interplanetary", "Liên hành tinh", "Điều gì đó liên quan đến hay xảy ra giữa các hành tinh trong hệ Mặt Trời."),
  ("Inverse Square Law", "Định luật bình phương nghịch", "Định luật mô tả mối liên hệ nghịch bình phương giữa cường độ của ánh sáng."),
  ("Io Volcano Observer (IVO)", "Thiết bị quan sát núi lửa trên Io", "Thiết bị để nghiên cứu và quan sát các hoạt động núi lửa trên vệ tinh Io của Sao Mộc."),
  ("Isotropic", "Đồng đều", "Mô tả một tính chất hay hiện tượng phân bố đồng đều ở mọi hướng không gian."),
  ("Intensity", "Cường độ", "Độ sáng hay mức độ của ánh sáng, nhiệt độ hay âm thanh."),
  ("Ionosphere", "Tầng điện li", "Tầng khí quyển chứa nhiều ion do tác động của ánh sáng Mặt Trời."),
  ("Irregular Moon", "Mặt trăng bất thường", "Mặt trăng không có hình dạng hay quỹ đạo đều đặn."),
  ("Isolated Galaxy", "Ngân hà đơn lẻ", "Ngân hà không thuộc một cụm hay nhóm ngân hà lớn nào khác."),
  ("Iron Meteorite", "Thiên thạch sắt", "Loại thiên thạch chứa nhiều sắt và nickel, thường từ một lõi của một hành tinh nhỏ bị tan chảy."),
  ("Inverse Problem", "Vấn đề nghịch", "Vấn đề trong khoa học, khi ta cần tìm ra nguyên nhân từ hậu quả đã biết."),
  ("Ice Cap", "Mũ băng", "Lớp băng dày phủ lên các cực của một hành tinh hoặc một vệ tinh tự nhiên."),
  ("Ion Drive", "Động cơ ion", "Loại động cơ vũ trụ sử dụng sức đẩy từ ion để di chuyển vật thể."),
  ("Inner Core", "Lõi trong", "Vùng lõi tương đối cứng và nóng nhất của một hành tinh hay một ngôi sao."),
  ("Inclination Angle", "Góc nghiêng", "Góc giữa mặt phẳng của quỹ đạo của một vật thể thiên văn và mặt phẳng tham chiếu."),
  ("Impact Basin", "Lõi sân", "Vùng đất thấp lớn hình chén do sự va chạm mạnh mẽ với thiên thạch hoặc sao chổi."),
  ("Intensity Mapping", "Bản đồ cường độ", "Phương pháp dùng để tạo ra bản đồ phân bố cường độ của tia phát xạ từ các vùng thiên thể."),
  ("Inverse Compton Scattering", "Tán xạ Compton nghịch", "Hiện tượng tán xạ Compton trong đó năng lượng của photon tăng lên do va chạm với electron có năng lượng cao."),
  ("Impact Melt", "Chảy nóng", "Vật liệu nóng chảy do nhiệt độ cao được tạo ra từ sự va chạm của thiên thạch hoặc sao chổi."),
  ("Intergalactic Medium (IGM)", "Môi trường liên ngân hà", "Vùng không gian giữa các ngân hà, chứa các khí thưa và các cấu trúc thiên văn khác."),
  ("Intensity Interferometer", "Nhòm nối cường độ", "Thiết bị sử dụng để đo cường độ ánh sáng từ các nguồn xa bằng cách so sánh độ chệch lệch pha của sóng từng cặp."),
  ("Io Plasma Torus", "Vòng nhân điện từ Io", "Các dòng plasma xoắn quanh Sao Mộc do tác động của tầng điện li và sự tương tác với vịnh điện từ."),
  ("Infrared Telescope", "Kính viễn vọng hồng ngoại", "Thiết bị quan sát các vùng thiên thể bằng ánh sáng hồng ngoại, được sử dụng để nghiên cứu các vật thể lạnh và các hiện tượng không thể quan sát bằng ánh sáng nhìn thấy."),
  ("Icy Moon", "Mặt trăng băng", "Mặt trăng có bề mặt được phủ bởi lớp băng, thường quay 
Certainly! Here's the continuation of the list of 50 astronomical terms with their English names, Vietnamese names, and explanations:

```python
  ("Icy Moon", "Mặt trăng băng", "Mặt trăng có bề mặt được phủ bởi lớp băng, thường quay quanh các hành tinh khí khổng lồ."),
  ("Infrared Spectroscopy", "Phổ hồng ngoại", "Phương pháp nghiên cứu các vật thể bằng cách phân tích quang phổ của ánh sáng hồng ngoại mà chúng phát ra hoặc hấp thụ."),
  ("Impact Gardening", "Vườn va chạm", "Quá trình hình thành bề mặt hành tinh bằng cách liên tục va chạm với thiên thạch nhỏ."),
  ("Ice Cap", "Mũ băng", "Lớp băng dày phủ lên các cực của một hành tinh hoặc một vệ tinh tự nhiên."),
  ("Ion Drive", "Động cơ ion", "Loại động cơ vũ trụ sử dụng sức đẩy từ ion để di chuyển vật thể."),
  ("Intergalactic Medium (IGM)", "Môi trường liên ngân hà", "Vùng không gian giữa các ngân hà, chứa các khí thưa và các cấu trúc thiên văn khác."),
  ("Intensity Interferometer", "Nhòm nối cường độ", "Thiết bị sử dụng để đo cường độ ánh sáng từ các nguồn xa bằng cách so sánh độ chệch lệch pha của sóng từng cặp."),
  ("Io Plasma Torus", "Vòng nhân điện từ Io", "Các dòng plasma xoắn quanh Sao Mộc do tác động của tầng điện li và sự tương tác với vịnh điện từ."),
  ("Infrared Telescope", "Kính viễn vọng hồng ngoại", "Thiết bị quan sát các vùng thiên thể bằng ánh sáng hồng ngoại, được sử dụng để nghiên cứu các vật thể lạnh và các hiện tượng không thể quan sát bằng ánh sáng nhìn thấy."),
  ("Isolated Galaxy", "Ngân hà đơn lẻ", "Ngân hà không thuộc một cụm hay nhóm ngân hà lớn nào khác."),
  ("Iron Meteorite", "Thiên thạch sắt", "Loại thiên thạch chứa nhiều sắt và nickel, thường từ một lõi của một hành tinh nhỏ bị tan chảy."),
  ("Inverse Problem", "Vấn đề nghịch", "Vấn đề trong khoa học, khi ta cần tìm ra nguyên nhân từ hậu quả đã biết."),
  ("Ice Cap", "Mũ băng", "Lớp băng dày phủ lên các cực của một hành tinh hoặc một vệ tinh tự nhiên."),
  ("Inclination Angle", "Góc nghiêng", "Góc giữa mặt phẳng của quỹ đạo của một vật thể thiên văn và mặt phẳng tham chiếu."),
  ("Impact Basin", "Lõi sân", "Vùng đất thấp lớn hình chén do sự va chạm mạnh mẽ với thiên thạch hoặc sao chổi."),
  ("Intensity Mapping", "Bản đồ cường độ", "Phương pháp dùng để tạo ra bản đồ phân bố cường độ của tia phát xạ từ các vùng thiên thể."),
  ("Inverse Compton Scattering", "Tán xạ Compton nghịch", "Hiện tượng tán xạ Compton trong đó năng lượng của photon tăng lên do va chạm với electron có năng lượng cao."),
  ("Impact Melt", "Chảy nóng", "Vật liệu nóng chảy do nhiệt độ cao được tạo ra từ sự va chạm của thiên thạch hoặc sao chổi."),
  ("Intergalactic Medium (IGM)", "Môi trường liên ngân hà", "Vùng không gian giữa các ngân hà, chứa các khí thưa và các cấu trúc thiên văn khác."),
  ("Intensity Interferometer", "Nhòm nối cường độ", "Thiết bị sử dụng để đo cường độ ánh sáng từ các nguồn xa bằng cách so sánh độ chệch lệch pha của sóng từng cặp."),
  ("Io Plasma Torus", "Vòng nhân điện từ Io", "Các dòng plasma xoắn quanh Sao Mộc do tác động của tầng điện li và sự tương tác với vịnh điện từ."),
  ("Infrared Telescope", "Kính viễn vọng hồng ngoại", "Thiết bị quan sát các vùng thiên thể bằng ánh sáng hồng ngoại, được sử dụng để nghiên cứu các vật thể lạnh và các hiện tượng không thể quan sát bằng ánh sáng nhìn thấy."),
  ("Icy Moon", "Mặt trăng băng", "Mặt trăng có bề mặt được phủ bởi lớp băng, thường quay quanh các hành tinh khí khổng lồ."),
  ("Infrared Spectroscopy", "Phổ hồng ngoại", "Phương pháp nghiên cứu các vật thể bằng cách phân tích quang phổ của ánh sáng hồng ngoại mà chúng phát ra hoặc hấp thụ."),
  ("Impact Gardening", "Vườn va chạm", "Quá trình hình thành bề mặt hành tinh bằng cách liên tục va chạm với thiên thạch nhỏ."),
  ("Ice Cap", "Mũ băng", "Lớp băng dày phủ lên các cực của một hành tinh hoặc một vệ tinh tự nhiên."),
  ("Ion Drive", "Động cơ ion", "Loại động cơ vũ trụ sử dụng sức đẩy từ ion để di chuyển vật thể."),
  ("Intergalactic Medium (IGM)", "Môi trường liên ngân hà", "Vùng không gian giữa các ngân hà, chứa các khí thưa và các cấu trúc thiên văn khác."),
  ("Intensity Interferometer", "Nhòm nối cường độ", "Thiết bị sử dụng để đo cường độ ánh sáng từ các nguồn xa bằng cách so sánh độ chệch lệch pha của sóng từng cặp."),
  ("Io Plasma Torus", "Vòng nhân điện từ Io", "Các dòng plasma xoắn quanh Sao Mộc do tác động của tầng điện li và sự tương tác với vịnh điện từ."),
  ("Infrared Telescope", "Kính viễn vọng hồng ngoại", "Thiết bị quan sát các vùng thiên thể bằng ánh sáng hồng ngoại, được sử dụng để nghiên cứu các vật thể lạnh và các hiện tượng không thể quan sát bằng ánh sáng nhìn thấy."),
  ("Icy Moon", "Mặt trăng băng", "Mặt tr
Leave a Comment