Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
20 days ago
3.1 kB
2
Indexable
Never
toggle := 0

F7::
toggle := !toggle
if (toggle)
{
  Loop
  {
    if (!toggle)
      break
    
    ; HTML elemanını kontrol et ve gerekirse giriş yap
    CheckAndClick()

    Sleep, 5000 ; Sayfanın yüklenmesini bekleyin (5 saniye)

    ; Input alanına değer girmek için koordinatları kullanın (Bu değerleri ayarlamanız gerekecek)
    MouseClick, left, 418, 288
    Sleep, 600

    ; 0.30 ile 0.50 arasında rastgele bir değer üretin
    Random, rand, 100, 150
    rand := rand / 1000
    rand := Round(rand, 2)

    Send, %rand%

    Sleep, 1000 ; 1 saniye bekleyin

    ; Butona basmak için koordinatları kullanın (Bu değerleri ayarlamanız gerekecek)
    MouseClick, left, 513, 356

    Sleep, 5000 ; 10 saniye bekleyin

    MouseClick, left, 518, 626

    Sleep, 5000 ; 1 saniye bekleyin

    MouseClick, left, 605, 688
    Sleep, 10000 ; Sayfanın yeniden yüklenmesini bekleyin

    MouseClick, left, 529, 682
    Random, rastgele, 60000, 240000 ; 1-4 dk bekle
    Sleep, %rastgele%

    MouseClick, left, 581, 337
    Sleep, 10000 ; Sayfanın yeniden yüklenmesini bekleyin

    ; Input alanına değer girmek için koordinatları kullanın (Bu değerleri ayarlamanız gerekecek)
    MouseClick, left, 418, 288
    Sleep, 600

    ; 0.30 ile 0.50 arasında rastgele bir değer üretin
    Random, rand, 100, 150
    rand := rand / 1000
    rand := Round(rand, 2)

    Send, %rand%

    Sleep, 1000 ; 1 saniye bekleyin

    Sleep, 5000 ; 10 saniye bekleyin

    MouseClick, left, 518, 626

    Sleep, 5000 ; 1 saniye bekleyin

    MouseClick, left, 605, 688
    Sleep, 10000 ; Sayfanın yeniden yüklenmesini bekleyin

    MouseClick, left, 529, 682
    Random, rastgele, 60000, 240000 ; 1-4 dk bekle
    Sleep, %rastgele%

    MouseClick, left, 581, 337
    Sleep, 10000 ; Sayfanın yeniden yüklenmesini bekleyin
  }
}
return

CheckAndClick()
{
  ; HTML elemanını kontrol etmek için JavaScript kullanarak Chrome penceresinde çalıştırma
  ControlGet, hwnd, hwnd, , Chrome_WidgetWin_1, ahk_class Chrome_WidgetWin_1
  if !hwnd
    return

  WinActivate, ahk_id %hwnd%
  Sleep, 500

  ; DevTools Console'u açmak için F12'ye bas
  Send, ^+i
  Sleep, 1000

  ; Konsola JavaScript kodunu yapıştır ve çalıştır
  Send, document.querySelectorAll('p.MuiTypography-root.MuiTypography-body1.title.css-1hylmf').length
  Sleep, 500
  Send, {Enter}
  Sleep, 500

  ; Konsolda sonucu almak için kopyala
  Send, ^c
  Sleep, 500
  ClipWait
  result := Clipboard

  ; Konsolu kapat
  Send, ^+i
  Sleep, 500

  ; Eğer HTML elemanı bulunursa tıklama işlemlerini yap
  if (result = "1")
  {
    ; Fare tıklama işlemleri
    MouseClick, left, 503, 691 ; Giriş yap butonuna tıklama koordinatları
    Sleep, 2000 ; Giriş işleminin tamamlanmasını bekleyin
    ; Diğer tıklama işlemleri...
  }
}
Leave a Comment