Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
13 days ago
3.0 kB
1
Indexable
Never
Để tạo danh sách 1000 từ hoặc cụm từ tiếng Việt liên quan đến chủ đề động lực, chúng ta cần tổng hợp các từ khóa liên quan đến nhiều khía cạnh của động lực, bao gồm các loại động lực, yếu tố thúc đẩy, cảm xúc liên quan, lý thuyết và phương pháp. Dưới đây là một danh sách ví dụ ban đầu và sẽ mở rộng dần:

1. Động lực
2. Động lực nội tại
3. Động lực ngoại tại
4. Mục tiêu
5. Thúc đẩy
6. Quyết tâm
7. Tự giác
8. Tự chủ
9. Niềm tin
10. Hy vọng
11. Khát vọng
12. Đam mê
13. Sự cống hiến
14. Cam kết
15. Nỗ lực
16. Phấn đấu
17. Cố gắng
18. Tận tâm
19. Năng lượng
20. Tích cực
21. Sáng tạo
22. Sự kiên trì
23. Chịu đựng
24. Bền bỉ
25. Thành công
26. Thành tựu
27. Sự hài lòng
28. Hạnh phúc
29. Mục tiêu SMART
30. Tự hiệu lực
31. Lý thuyết kỳ vọng
32. Lý thuyết tự quyết
33. Tháp nhu cầu của Maslow
34. Sự phát triển cá nhân
35. Hướng nội
36. Hướng ngoại
37. Sự liên kết
38. Năng lực
39. Tự tin
40. Thử thách
41. Rủi ro
42. Tự đánh giá
43. Kết quả
44. Sự khen thưởng
45. Phần thưởng
46. Trách nhiệm
47. Sự tự lập
48. Thúc đẩy bản thân
49. Kỹ năng mềm
50. Tinh thần đồng đội
51. Lãnh đạo
52. Sự chia sẻ
53. Động viên
54. Đào tạo
55. Học tập suốt đời
56. Phát triển kỹ năng
57. Tạo động lực
58. Khuyến khích
59. Thúc đẩy nội tại
60. Thúc đẩy ngoại tại
61. Cải thiện
62. Tiến bộ
63. Đổi mới
64. Tái tạo động lực
65. Sự cân bằng
66. Tự quản lý
67. Thái độ
68. Suy nghĩ tích cực
69. Kiểm soát cảm xúc
70. Học hỏi từ thất bại
71. Sự kiên nhẫn
72. Kỷ luật
73. Quy tắc
74. Lập kế hoạch
75. Ưu tiên
76. Quản lý thời gian
77. Tự động viên
78. Tự khích lệ
79. Tự thưởng
80. Thúc đẩy nhóm
81. Môi trường làm việc
82. Văn hóa công ty
83. Sự tin tưởng
84. Giao tiếp hiệu quả
85. Quan hệ đồng nghiệp
86. Tôn trọng
87. Tự trọng
88. Tự nhận thức
89. Khả năng phục hồi
90. Đối phó với áp lực
91. Sự bền bỉ
92. Nghị lực
93. Tinh thần chiến đấu
94. Lòng dũng cảm
95. Sự vững vàng
96. Động lực học tập
97. Động lực làm việc
98. Động lực thi đấu
99. Động lực cá nhân
100. Động lực tập thể

...

Việc tạo ra 1000 từ hoặc cụm từ có thể yêu cầu nhiều hơn thời gian và công sức, nhưng tôi sẽ tiếp tục mở rộng danh sách này. Nếu bạn có yêu cầu cụ thể hoặc muốn tập trung vào một khía cạnh cụ thể của chủ đề động lực, hãy cho tôi biết để tôi có thể bổ sung các từ phù hợp hơn.
Leave a Comment